№ 217 / 01.11.2019

ОТНОСНО : Жалба от Венета Емилова Владимирова-Христова, изпратена до ЦИК с вх. № МИ-22-635/28.10.2019 г., препратена по компетентност на ОИК Враца с писмо с изх. № МИ-15-1274/29.10.2019 г., относно неотчетен глас и преференция

№ 216 / 28.10.2019

ОТНОСНО : одобряване на графичния файл на предпечатния образец на бюлетината за гласуване на втори тур за кмет на община и кмет на кметство в изборите за общински съветници и за кметове на 27октомври 2019 г. в община Враца.

№ 215 / 28.10.2019

ОТНОСНО : област Враца за избиране на Общински съветници на 27.10.2019 г.

№ 214 / 28.10.2019

ОТНОСНО : насрочване на втори тур за избор на кмет на община и кмет на кметство в община Враца в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. в община Враца

№ 213 / 28.10.2019

ОТНОСНО : ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО

№ 212 / 28.10.2019

ОТНОСНО : ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО

№ 211 / 28.10.2019

ОТНОСНО : ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО

№ 210 / 28.10.2019

ОТНОСНО : ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО

№ 209 / 28.10.2019

ОТНОСНО : ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО

№ 208 / 28.10.2019

ОТНОСНО : ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО

№ 207 / 28.10.2019

ОТНОСНО : ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО

№ 206 / 28.10.2019

ОТНОСНО : ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО

№ 205 / 28.10.2019

ОТНОСНО : ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО

№ 204 / 28.10.2019

ОТНОСНО : ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО

№ 203 / 28.10.2019

ОТНОСНО : ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО

№ 202 / 28.10.2019

ОТНОСНО : ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО

№ 201 / 28.10.2019

ОТНОСНО : ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО

№ 200 / 28.10.2019

ОТНОСНО : ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО

№ 199 / 28.10.2019

ОТНОСНО : ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО

№ 198 / 28.10.2019

ОТНОСНО : ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА ОБЩИНА

Календар

Решения

  • № 237 / 23.10.2020

    относно: освобождаване на общински съветник и обявяване на избран на следващия в листата кандидат за общински съветник от ПП ГЕРБ

  • № 236 / 22.06.2020

    относно: освобождаване на общински съветници и обявяване на избрани на следващите в листата кандидати за общински съветник от ПП ГЕРБ

  • № 235 / 05.11.2019

    относно: освобождаване на общински съветник и обявяване на избран на следващия в листата кандидат за общински съветник

всички решения