14.04.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия Враца

СЪОБЩЕНИЕ

 

Общинска избирателна комисия Враца съобщава, че на 14 април 2019 г.  към 16:45 часа в местния референдум в с. Мало Пещене, община Враца са гласували 34 лица, представляващи 87.18 % от имащите право да гласуват.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Боряна Стаменова

СЕКРЕТАР:
Силвия Каменова

 

14.04.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия Враца

СЪОБЩЕНИЕ

 

Общинска избирателна комисия Враца съобщава, че на 14 април 2019 г.  към 12:45 часа в местния референдум в с. Мало Пещене, община Враца са гласували 29 лица, представляващи 74.36 % от имащите право да гласуват.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Боряна Стаменова

СЕКРЕТАР:
Силвия Каменова

 

14.04.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия Враца

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

Общинска избирателна комисия Враца съобщава, че на 14 април 2019 г.  към 9:45 часа в местния референдум в с. Мало Пещене, община Враца са гласували 17 лица, представляващи 43.59 % от имащите право да гласуват.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Боряна Стаменова

СЕКРЕТАР:
Силвия Каменова

14.04.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия Враца

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

 

Общинска избирателна комисия Враца съобщава, че на 14 април 2019 г.  към 7:45 часа в местния референдум в с. Мало Пещене, община Враца са гласували 5 лица, представляващи 12.8 % от имащите право да гласуват.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Боряна Стаменова

СЕКРЕТАР:
Силвия Каменова

03.11.2015

Съобщение

Общинска избирателна комисия Враца

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

 

Общинска избирателна комисия Враца съобщава, че на 5 ноември 2015 г. – четвъртък, от 11:00 часа в конферентната зала на община Враца ще бъдат връчени удостоверенията на обявените за избрани общински съветници и кметове в община Враца в изборите за общински съветници и за кметове - 2015 г.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Боряна Стаменова

СЕКРЕТАР: Силвия Каменова

 

 

25.10.2015

Съобщение

Общинска избирателна комисия Враца

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

 

Общинска избирателна комисия Враца УКАЗВА НА ВСИЧКИ СИК на територията на община Враца да предупреждават избирателите при попълване на бюлетините (когато гласуват с две или повече бюлетини) ДА НЕ ПОСТАВЯТ ЕДНА ВЪРХУ ДРУГА БЮЛЕТИНИТЕ при отбелязване на вота!

Отпечатък от лентата на гърба на едната бюлетина върху втора или следваща бюлетина ДА НЕ СЕ ОТЧИТА ОТ СИК като самостоятелно основание за недействителност на вота.

 

 

 

 

15.10.2015

Съобщение

Общинска избирателна комисия Враца

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

 

Общинска избирателна комисия Враца (ОИК Враца) ОПОВЕСТЯВА предложените от кмета на община Враца мерки, позволяващи на избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването да гласуват в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. и в националния референдум на 25 октомври 2015 г. в община Враца, както следва:

 • Определят се като достъпни за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването следните секции, които са с най-малък брой избиратели по избирателен списък:

 

№ НА ИЗБИРАТЕЛНА

СЕКЦИЯ

АДРЕС

06 10 00 010

ПУИ „Петър Берон” ул. „Огоста” № 4

06 10 00 007

ОУ „Васил Левски” жк. „Младост”

06 10 00 008

Стоматологичен център ул. „Ген. Леонов” № 95

06 10 00 015

НУ „Иван Вазов” бул. ”Демокрация” № 32

06 10 00 018

Езикова гимназия „Йоан Екзарх” ул. ”Цар Обединител“ № 9

06 10 00 016

СОУ „Христо Ботев” ул. „Ген. Леонов” № 37

06 10 00 025

ПМГ „Акад. Иван Ценов” бул.”Демокрация” № 18

06 10 00 035

СОУ „Козма Тричков” ул. „Антим I” № 12

06 10 00 031

СОУ „Отец Паисий” ул. „Ал. Стамболийски” № 10

06 10 00 033

НУ „Св.Софроний Врачански” ул. „Стоян Калъчев” № 2

06 10 00 045

СОУ „Васил Кънчов” ул. „Хан Аспарух” № 17

06 10 00 048

ОУ„Св.св. Кирил и Методий” ул.„Сестри Хаджикръстеви” № 14

06 10 00 053

ПГТР /Текстилен техникум/ ул. ”Хр.Смирненски” № 3

06 10 00 073

СОУ „Никола Войводов” жк. „Дъбника”

06 10 00 080

СОУ „Никола Войводов” жк. „Дъбника”

06 10 00 081

с. Челопек– салон на читалище

06 10 00 082

с.Паволче - училището

06 10 00 083

с.Костелево – клуб

06 10 00 084

с.Веслец – малък салон на културен дом

06 10 00 085

с.Горно Пещене – салон до кметството

06 10 00 086

с.Тишевица - училището

06 10 00 087

с.Вировско – читалището

06 10 00 088

с.Мраморен – малък салон на читалището

06 10 00 089

с.Голямо Пещене – кметство

06 10 00 090

с.Баница – училището

06 10 00 091

с.Баница – читалището

06 10 00 092

с.Мало Пещене – салон

06 10 00 093

с.Оходен – клуб на пенсионера

06 10 00 094

с.Згориград – пенсионерски клуб

06 10 00 095

с.Згориград – младежки клуб

06 10 00 096

с.Нефела - салон на читалище

06 10 00 097

с.Бели Извор – сграда на училище

06 10 00 098

с.Власатица – сграда детска градина

06 10 00 099

с.Лиляче – училището

06 10 00 100

с.Лиляче – читалището

06 10 00 101

с.Чирен – читалището

06 10 00 102

с.Девене - читалището

06 10 00 103

с.Три Кладенци – читалището

06 10 00 104

с.Лютаджик – клуб на пенсионера

06 10 00 105

с.Върбица - клуб на пенсионера

 

ОИК Враца ОПОВЕСТЯВА, че избирател с увредено зрение или със затруднения в придвижването може да гласува в избрана от него подходяща секция.

 

ОИК Враца ОПОВЕСТЯВА, че заявки за транспорт в изборния ден за избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването за гр. Враца ще се приемат от община Враца на тел. 092/620566 от 07.00 ч. до 18.00 ч. на 25.10.2015 г.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Боряна Стаменова

СЕКРЕТАР: Силвия Каменова

 

 

14.10.2015

Съобщение

Общинска избирателна комисия Враца

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

 

Общинска избирателна комисия Враца уведомява партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирали в ОИК Враца кандидатски листи за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г., че могат да ползват следната таблица във връзка с подаването до ОИК Враца на Списък с упълномощени представители.

Поредността на данните на упълномощените представители следва да съответства на поредния номер на посочения представител в списъка на хартиен носител, подаден до ОИК Враца.

 

Таблицата може да изтеглите от ТУК:

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Боряна Стаменова

СЕКРЕТАР:
Силвия Каменова

 

 

13.10.2015

Съобщение

Общинска избирателна комисия Враца

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

 

Общинска избирателна комисия Враца (ОИК Враца) съобщава, че обученията на членовете на секционните избирателни комисии, назначени от ОИК Враца за произвеждането на изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. и за национален референдум на 25 октомври 2015 г. в община Враца ще се проведе в Градска концертна зала, находяща се в сградата на община Враца на адрес: гр. Враца, ул. „Стефанаки Савов“ № 2, на 15 и 16 октомври 2015 г. – четвъртък и петък, както следва:

1). 15 октомври 2015 г., четвъртък, 17:45 ч.

2). 16 октомври 2015 г., петък, 11:00 ч.

           

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Боряна Стаменова

СЕКРЕТАР: Силвия Каменова

 

 

29.09.2015

Съобщение

Общинска избирателна комисия Враца

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

 

Общинска избирателна комисия Враца уведомява партиите, коалициите и независимите кандидати, регистрирали в ОИК Враца кандидатски листи за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г., че могат да ползват следната таблица във връзка с подаването до ОИК Враца на Заявление за регистриране на застъпници на кандидатските листи (Приложение № 68-МИ от изборните книжа) и на Предложение за регистрация на заместващи застъпници на кандидатска листа за изборите за общински съветници и за кметове (Приложение № 69-МИ от изборните книжа).

Поредността на данните на застъпниците следва да съответства на поредния номер на заявения за регистрация застъпник в съответното заявление/предложение – Приложение № 68-МИ от изборните книжа/ Приложение № 69-МИ от изборните книжа.

Таблицата може да изтеглите от ТУК:

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Боряна Стаменова

СЕКРЕТАР:
Силвия Каменова

28.09.2015

Съобщение

Общинска избирателна комисия Враца

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

 

Общинска избирателна комисия Враца съобщава, че със свое решение № 143-МИ от 28.09.2015 г. утвърди график за 24-часови дежурства на членовете на ОИК Враца, както следва:

Ден

Дежурни членове

29.09.2015 г. вторник

Боряна Миткова Стаменова

30.09.2015 г. сряда

Силвия Николова Каменова

01.10.2015 г. четвъртък

Мария Петрова Генова 

02.10.2015 г. петък

Цветомила Коцева Иванова

03.10.2015г. събота

Момчил Тошков Петров

04.10.2015 г. неделя

Георги Иванов Петров 

05.10.2015 г. понеделник

Снежана Христова Ангелова

06.10.2015 г. вторник

Никола Иванов Николов

07.10.2015 г. сряда

Красимир Крумов Колев

08.10.2015 г. четвъртък

Румен Езекиев Генов 

09.10.2015 г. петък

Николай Ценов Чолаков

 

Телефони за връзка с ОИК Враца:

0885 640 751

0882 051 022

092 66 32 39                  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Боряна Стаменова

СЕКРЕТАР:
Силвия Каменова

 

 

18.09.2015

Съобщение

Общинска избирателна комисия Враца

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

 

Общинска избирателна комисия Враца приканва представителите на регистрираните за участие в изборите на 25 октомври 2015 г. в ОИК Враца партии, коалиции и местни коалиции при представяне на предложенията си в ОИК Враца за регистриране на кандидатските листи да нанасят данните на кандидатите в приложената таблица и се подава в ОИК заедно с предложението за регистрация.

Поредността на данните на кандидатите следва да съответства на поредния номер на заявения за регистрация кандидат в предложението – Приложение № 58-МИ от изборните книжа.

 

Таблицата може да изтеглите от ТУК:

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Боряна Стаменова

СЕКРЕТАР:
Силвия Каменова

 

 

18.09.2015

Съобщение

Общинска избирателна комисия Враца

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

 

Общинска избирателна комисия Враца съобщава, че поредните номера на партиите, коалициите, местните коалиции и независимите кандидати в бюлетината в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. в община Враца ще бъдат определени чрез жребий от Общинска избирателна комисия Враца на 23 септември 2015 г. – сряда, от 14:00 часа в конферентната зала на община Враца.

Тегленето на жребия е публично и на него може да присъстват и регистрираните кандидати, наблюдатели и представители на средствта за масово осведомяване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Боряна Стаменова

СЕКРЕТАР:
Силвия Каменова

 

 

13.09.2015

Съобщение

Съобщение на ОИК-Враца

 

Общинска избирателна комисия-Враца напомня на регистрираните инициативни комитети за издигане на кандидатурите на независими кандидати за общински съветници и за кметове, че на основание чл. 416, ал. 2 от Изборния кодекс във връзка със събирането на подписи в утвърдения съгласно Приложение № 66-МИ от изборните книжа списък, избирателите, подкрепящи участието в изборите на независим кандидат за общински съветник или за кмет, удостоверяват това с подписа си като се подписват пред член на инициативния комитет, за достоверността на което той се подписва в списъка.

13.09.2015

Съобщение

Съобщение на ОИК-Враца

 

Общинска избирателна комисия-Враца в изпълнение на Решение № 1632-МИ/31.08.2015 г. на ЦИК съобщава, че приема документи за регистрация на кандидатите за общински съветници и за кметове в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. всеки календарен ден до 22.09.2015 г. в работното време на комисията, както следва:

- в работни дни от понеделник до петък от 9.00 часа до 17.00 часа.

 

- в събота и неделя и в неработни дни от 10.00 часа до 16.00 часа.

 

На 22.09.2015 г. ОИК-Враца ще работи с удължено работно време като ще приема документи за регистрация до 18:00 ч.

13.09.2015

Съобщение

Съобщение на ОИК-Враца

 

Общинска избирателна комисия-Враца ще проведе извънредно заседание на 13 септември 2015 г. от 12:30 ч.

05.09.2015

Съобщение

Съобщение на ОИК-Враца

 

Общинска избирателна комисия-Враца в изпълнение на Решение № 1550-МИ/27.08.2015 г. на ЦИК съобщава, че приема документи за регистрация на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. всеки календарен ден, считано от 05.09.2015 г. до 14.09.2015 г. в работното време на комисията, както следва:

- в работни дни от понеделник до петък от 9.00 часа до 17.00 часа.

 

- в събота и неделя и в неработни дни от 10.00 часа до 16.00 часа.

 

На 14.09.2015 г. ОИК-Враца ще работи с удължено работно време като ще приема документи за регистрация до 18:00 ч.

още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 346-МР / 14.04.2019

  относно: обявяване резултатите от гласуването от местен референдум в с. Мало Пещене, община Враца, област Враца, произведен на 14 април 2019 г.

 • № 345-МР / 14.04.2019

  относно: обявяване край на гласуването при произвеждането на местен референдум на 14 април 2019 г. в с. Мало Пещене, община Враца, област Враца

 • № 344-МР / 13.04.2019

  относно: освобождаване и назначаване на членове на СИК в община Враца при произвеждане на местен референдум на 14 април 2019 г. в с. Мало Пещене, община Враца

всички решения