ПП ГЕРБ

Упълномощени представители на партия/коалиция/местна коалиция или инициативен комитет№ и дата на пълномощното
Аделина Ангелова Иванова№ МИ-92/17.10.2019 г.
Аксиния Атанасова Кънчева№ МИ-103/17.10.2019 г.
Александър Петров Ангелов№ МИ-70/17.10.2019 г.
Альоша Павлов Петров№ МИ-33/17.10.2019 г.
Анелия Димитрова Ангелова№ МИ-46/17.10.2019 г.
Анета Ангелова Петрова№ МИ-79/17.10.2019 г.
Божидар Николаев Цветков№ МИ-105/17.10.2019 г.
Боряна Василева Тодорова№ МИ-89/17.10.2019 г.
Валери Вълчев Иванов№ МИ-19/17.10.2019 г.
Василка Тошева Манчева№ МИ-81/17.10.2019 г.
ВЕНЕТА НЕДЕЛКОВА КИСЬОВА№ МИ-39/17.10.2019 г.
Виктория Володиева Гарванска№ МИ-107/17.10.2019 г
Виктория Стоянова Тошева№ МИ-27/17.10.2019 г.
Виктория Тодорова Иванова№ МИ-60/17.10.2019 г.
Виляна Атанасова Вангелова№ МИ-1/17.10.2019 г.
Виолета Ангелова Димитрова№ МИ-71/17.10.2019 г.
Владислав Александров Ангелов№ МИ-91/17.10.2019 г.
Галя Митева Рачева№ МИ-74/17.10.2019 г.
Галя Николаева Иванова№ МИ-69/17.10.2019 г.
Георги Атанасов Георгиев№ МИ-16/17.10.2019 г.
Георги Петров Гешовски№ МИ-58/17.10.2019 г.
Гергана Валентинова Георгиева№ МИ-75/17.10.2019 г.
Данаил Апостолов Вълчев№ МИ-84/17.10.2019 г.
Даниела Николова Банкова№ МИ-48/17.10.2019 г.
Даринка Георгиева Митова№ МИ-76/17.10.2019 г.
Даринка Захариева Климова№ МИ-22/17.10.2019 г.
Десислав Трифонов Цеков№ МИ-99/17.10.2019 г.
Десислава Стефанова Лихарска№ МИ-40/17.10.2019 г.
Димитър Трифонов Димитров№ МИ-2/17.10.2019 г.
Евгения Богданова Александрова№ МИ-49/17.10.2019 г.
Ивалина Тодорова Данова№ МИ-83/17.10.2019 г.
Иван Калинов Иванов№ МИ-100/17.10.2019 г.
Иван Христов Джамбазов№ МИ-41/17.10.2019 г.
ИВАНЮША БАНКОВА ЛАЛОВА№ МИ-35/17.10.2019 г.
Иво Велчев Иванов№110/25.10.2019 г.
Илия Иванов Климов№ МИ-21/17.10.2019 г.
ИЛОНКА КИРОВА ПЕТРОВА№ МИ-4/17.10.2019 г.
Ирен Николаева Иванова№ МИ-57/17.10.2019 г.
Йоанна Тихомирова Йорданова№ МИ-67/17.10.2019 г.
Йонка Неделкова Петкова№ МИ-15/17.10.2019 г.
Йордан Ценов Попов№ МИ-93/17.10.2019 г.
Йорданка Димитрова Василева№ МИ-82/17.10.2019 г.
Йосиф Йорданов Асенов№ МИ-10/17.10.2019 г.
Камелия Кирилова Божинова№ МИ-56/17.10.2019 г.
КАТА ТАНЧЕВА ДАВИДОВА№ МИ-62/17.10.2019 г.
Катерина Цветанова Пенчовска№ МИ-51/17.10.2019 г.
Кети Йорданова Иванова№ МИ-47/17.10.2019 г.
Кирил Евгениев Кирилов№ МИ-5/17.10.2019 г.
Кирил Петров Попов№ МИ-85/17.10.2019 г.
Кристиян Атанасов Филипов№ МИ-20/17.10.2019 г.
Лидия Иванова Шиляшка№ МИ-29/17.10.2019 г.
Лиляна Георгиева Любенова№ МИ-32/17.10.2019 г.
Людмила Лилова Христова№ МИ-102/17.10.2019 г.
Малина Иванова Бочева№ МИ-38/17.10.2019 г.
Малина Иванова Николова№ МИ-106/17.10.2019 г
Марияна Ванчева Петрова№ МИ-34/17.10.2019 г.
МАРТИН ЕМИЛОВ МАРИНОВ№ МИ-3/17.10.2019 г.
Маруся Принова Петрова№ МИ-17/17.10.2019 г.
Милчо Ангелов Милков№ МИ-26/17.10.2019 г.
Мирослав Петров Комитски№ МИ-108/17.10.2019 г
Митка Иванова Христова№ МИ-77/17.10.2019 г.
Михаил Николов Николов№ МИ-66/17.10.2019 г.
Надежда Георгиева Зарчева№ МИ-73/17.10.2019 г.
Никол Момчилова Николаева№ МИ-8/17.10.2019 г.
Николай Кирилов Димитров№ МИ-96/17.10.2019 г.
Николина Петкова Николова№ МИ-61/17.10.2019 г.
Николинка Василева Гергова№ МИ-65/17.10.2019 г.
Николинка Зарчова Чифчийска№ МИ-80/17.10.2019 г.
Павел Иванов Андров№ МИ-78/17.10.2019 г.
Павлина Василева Трифонова№ МИ-90/17.10.2019 г.
Павлина Цветкова Димитрова№ МИ-43/17.10.2019 г.
Параскева Димитрова Натанаилова№ МИ-64/17.10.2019 г.
Пенка Никифорова Драганинска№ МИ-23/17.10.2019 г.
Петър Георгиев Делев№ МИ-31/17.10.2019 г.
Петър Николаев Григоров№ МИ-97/17.10.2019 г.
Пламенка Тодорова Йорданова№ МИ-87/17.10.2019 г.
Просвета Иванова Давидова№ МИ-28/17.10.2019 г.
Росица Каменова Георгиева№ МИ-55/17.10.2019 г.
Румен Николов Рачински№ МИ-24/17.10.2019 г.
Румяна Георгиева Христова№ МИ-30/17.10.2019 г.
Савина Пламенова Генова№ МИ-86/17.10.2019 г.
Светлана Кръстева Макавеева№ МИ-7/17.10.2019 г.
Светлана Христова Димитрова№ МИ-45/17.10.2019 г.
Симона Илиева Аврамова№ МИ-50/17.10.2019 г.
Симона Христова Иванова№ МИ-68/17.10.2019 г.
СНЕЖАНКА СТОЯНОВА ГРИГОРОВА№ МИ-18/17.10.2019 г.
Станимира Иванова Василева№ МИ-88/17.10.2019 г.
Станка Захариева Начева№ МИ-42/17.10.2019 г.
Стела Николаева Петрова№ МИ-13/17.10.2019 г.
Таня Николаева Петкова№ МИ-14/17.10.2019 г.
Татяна Андреева Илиева№ МИ-94/17.10.2019 г.
Татяна Илиева Василева№109/25.10.2019 г.
Теодора Маринова Петкова№ МИ-6317.10.2019 г.
Тинка Цекова Петрова№ МИ-95/17.10.2019 г.
Тодор Йорданов Димитров№ МИ-104/17.10.2019 г.
Тодор Петков Младенов№ МИ-98/17.10.2019 г.
Тодорка Александрова Павлова№ МИ-11/17.10.2019 г.
Христина Начева Тодорова№ МИ-101/17.10.2019 г.
Христо Иванов Симеонов№ МИ-25/17.10.2019 г.
Христо Томов Илиев№ МИ-44/17.10.2019 г.
Цветан Венков Вецов№ МИ-12/17.10.2019 г.
Цветана Петрова Христова№ МИ-59/17.10.2019 г.
Цветанка Иванова Колчева№ МИ-6/17.10.2019 г.
Цветанка Славчева Ценова№ МИ-37/17.10.2019 г.
Цветко Канов Тодоров№ МИ-36/17.10.2019 г.
Цветомила Десиславова Цветанова№ МИ-52/17.10.2019 г.
Цветомир Иванов Николов№ МИ-53/17.10.2019 г.
Цеца Генова Тодорова№ МИ-54/17.10.2019 г.
Цеца Димитрова Цолова№ МИ-72/17.10.2019 г.
Цеца Любенова Николова№ МИ-9/17.10.2019 г.

Календар

Решения

  • № 239 / 27.04.2022

    относно: констатиране и обявяване предсрочно прекратяване на пълномощията на кмета на кметство с. Лиляче, община Враца и уведомяване на ЦИК за насрочване на частичен избор за кмет на същото кметство

  • № 238 / 02.02.2022

    относно: освобождаване на общински съветник и обявяване на избран на следващия в листата кандидат за общински съветник от ПП ГЕРБ

  • № 237 / 23.10.2020

    относно: освобождаване на общински съветник и обявяване на избран на следващия в листата кандидат за общински съветник от ПП ГЕРБ

всички решения