Общинска избирателна комисия Враца


РЕШЕНИЕ
№ 239
Враца, 27.04.2022

ОТНОСНО: констатиране и обявяване предсрочно прекратяване на пълномощията на кмета на кметство с. Лиляче, община Враца и уведомяване на ЦИК за насрочване на частичен избор за кмет на същото кметство

В Общинска избирателна комисия (ОИК) - Враца с вх. № 279/26.04.2022 г. е постъпило уведомление от Районна прокуратура Враца № П 174/22 г., удостоверяващо настъпили факти и обстоятелства, на основание на които по закон (ex lege) предсрочно са прекратeни пълномощията на кмет на кметство– основание по чл. 42, ал. 1, т. 4  от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА). В уведомлението е посочено, че с определение на Районен съд-Враца по НОХД № 308/2022 г., в сила от 12.04.2022 г., Красимир Тодоров Петров с ЕГН **********, кмет на с. Лиляче, община Враца, е бил признат за виновен в това да е извършил умишлено престъпление от общ характер по чл. 343б, ал. 1 от Наказателния кодекс (НК), за което му е наложено наказание „лишаване от свобода“ за срок от три месеца и изпълнението на същото е отложено при условията по чл. 66, ал. 1 от НК за срок от три години, както и „глоба“ в размер на 200 лв. и „лишаване от право да управлява МПС“ за срок от шест месеца.

Уведомлението е изпратено на ОИК-Враца с оглед правомощията на комисията по чл. 42 от ЗМСМА и е налице искане Районна прокуратура-Враца да бъде уведомена за взетото решение.

Съгласно чл. 42, ал. 1, т. 4 от ЗМСМА, пълномощията на кмет на кметство се прекратяват предсрочно когато след избирането му е осъден с влязла в сила присъда на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер или на лишаване от право да заема държавна длъжност.

След направена служебна справка, ОИК-Враца констатира, че г-н Красимир Тодоров Петров с ЕГН **********, е обявен за избран за кмет на кметство с. Лиляче, община Враца с Решение № 231 от 03.11.2019 г. на ОИК-Враца след втори тур в произведените общи избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. и е издадено удостоверение № КК-8/04.11.2019 г. От извършена справка в интернет страницата на Районен съд Враца се установи, че по НОХД № 308 по описа на съда за 2022 г. с определение от 12.04.2022 г.  I наказателен състав на Районен съд-Враца в публично заседание на същата дата след разглеждане на докладваното от съдията наказателно дело от общ характер № 20221420200308 по описа за 2022 година на основание чл. 382, ал. 7 от Наказателно-процесуалния кодекс (НПК) е одобрил постигнатото споразумение за решаване на БП № 2001/2022 г. по описа на ВРП, БП № 312/2022 г. по описа на РУ-Враца за посоченото по-горе извършено престъпление от общ характер и наложеното наказание. Изрично е посочено от съдебния състав, че така постановеното определение е окончателно, което се потвърждава и от справка в системата за публикуваните съдебни актове, поддържана от Висшия съдебен съвет.

На основание чл. 383, ал. 1 от НПК, одобреното от съда споразумение за решаване на делото има последиците на влязла в сила присъда.

Предвид изложеното, ОИК-Враца намира, че в случая безспорно е настъпило основание за предсрочно прекратяване на  пълномощията на  кмет на кметство с. Лиляче, община Враца по смисъла на чл. 42, ал. 1, т. 4  от ЗМСМА, което следва да бъде констатирано и обявено от ОИК-Враца.  В случая са налице всички кумулативно необходими предпоставки по смисъла на чл. 42, ал. 1, т. 4 от ЗМСМА за предсрочно прекратяване на пълномощията на г-н Красимир Тодоров Петров като кмет на кметство с. Лиляче, община Враца, а именно: лицето е осъдено с влязла в сила присъда (одобрено от съда споразумение за решаване на делото) за извършено умишлено престъпление от общ характер (престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК), за което ме у наложено наказание „лишаване от свобода“. Обстоятелството, че наложеното наказание „лишаване от свобода“ на основание чл. 66, ал. 1 от НК се отлага за срок от три години има значение единствено по отношение на изтърпяването на наказанието и не променя по никакъв начин факта, че на лицето е наложено наказание „лишаване от свобода“. Съгласно чл. 42, ал. 1, т. 4 от ЗМСМА релевантно за настъпването на предсрочно прекратяване на пълномощията на кмет на кметство е  вида на наложеното наказание, а не начинът на изтърпяването му. В случая безспорно е налице наложено наказание „лишаване от свобода“ за извършено умишлено престъпление от общ характер след избирането му за кмет на кметство, което е удостоверено с влязло в сила окончателно определение за одобряване на постигнато споразумение за решаване на делото, имащо последиците на влязла в сила присъда.

На основание чл. 463, ал. 3 във връзка с ал. 1 от Изборния кодекс, настоящето решение следва да се изпрати на Централната избирателна комисия в тридневен срок от приемането му заедно с документа, установяващ основанието за предсрочното прекратяване на пълномощията на кмет.

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 87, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 463 от Изборния кодекс, чл. 42, ал. 4 във връзка с чл. 42, ал. 1, т. 4 от ЗМСМА, уведомление с вх. № 279/26.04.2022 г., свое Решение № 231 от 03.11.2019 г. и Решение № 1134-МИ от 14.04.2022 г. на Централната избирателна комисия, ОИК Враца

Р Е Ш И:

 1. КОНСТАТИРА и ОБЯВЯВА предсрочното прекратяване на пълномощията на Красимир Тодоров Петров с ЕГН ********** като кмет на кметство с. Лиляче, община Враца и анулира издаденото удостоверение № КК-8/04.11.2019 г.
 2. Уведомява Централната избирателна комисия, като изпраща препис от настоящото решение, заедно с документите, установяващи основанието за предсрочното прекратяване.

Препис от решението да се изпрати на председателя на Общински съвет-Враца, на кмета на Община Враца и на Районна прокуратура-Враца.

На основание чл. 42, ал. 5 от ЗМСМА решението не подлежи на оспорване. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Момчил Петров

СЕКРЕТАР:
Албена Николова

Председател: Момчил Тошков Петров

Секретар: Албена Каменова Николова

* Публикувано на 27.04.2022 в 18:02 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 239 / 27.04.2022

  относно: констатиране и обявяване предсрочно прекратяване на пълномощията на кмета на кметство с. Лиляче, община Враца и уведомяване на ЦИК за насрочване на частичен избор за кмет на същото кметство

 • № 238 / 02.02.2022

  относно: освобождаване на общински съветник и обявяване на избран на следващия в листата кандидат за общински съветник от ПП ГЕРБ

 • № 237 / 23.10.2020

  относно: освобождаване на общински съветник и обявяване на избран на следващия в листата кандидат за общински съветник от ПП ГЕРБ

всички решения