Общинска избирателна комисия Враца


РЕШЕНИЕ
№ 196
Враца, 27.10.2019

ОТНОСНО: Сигнал с вх. № 196/27.10.2019 г 14.30 ч., от Ралица Мутафчиева – упълномощен представител на ПП „ГЕРБ“.

В Общинска избирателна комисия - Враца е постъпил сигнал с вх. 196/27.10.2019 г., 14.30 ч. , от Ралица Мутафчиева – упълномощен представител на ПП „ГЕРБ“. В сигнала се твърди, че в секция 99, в село Лиляче кандидат за кмет от ПП „ВМРО-Българско национално движение“, Красимир Тодоров Петров стои до вратата на секцията, непрекъснато влиза в помещението за гласуване и излиза в коридора, като спира гражданите, които са дошли да упражнят правото си на глас. Към сигнала е приложен клип и снимки.

След като се запозна с жалбата, ОИК Враца счита същата за допустима, но неоснователна по следните съображения:

ОИК Враца веднага сформира работна група за проверка на място в село Лиляче в състав Николай Николов и Румяна Витньова, които извършиха незабавно проверката в с. Лиляче, при която проведоха разговор с председателя на СИК 061000099. Проверяващите са установили, че Красимир Петров – кандидат за кмет на кметство с. Лиляче, издигнат от ПП „ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“, не присъства нито в изборното помещение, нито пред него. След проведен разговор с членовете на СИК и в присъствието на застъпници и упълномощени представители на кандидатски листи се установи, че кандидатът за кмет на кметство с. Лиляче е прекарал около 30 мин. пред секцията, но в близост до информационното табло, като е изчаквал реда си за гласуване. В изборното помещение е прекарал по-малко от 5 мин., докато е упражнил правото си на глас.

Работната група е провела и разговор с подателя на сигнала, Ралица Мутафчиева, която към момента на проверката също се е намирала пред съседната избирателна секция № 061000100, разположена в непосредствена близост до СИК № 061000099, която е пояснила, че разполага със снимков материал и клип, които показват действия от страна на Красимир Петров, изразяващи се в нерегламентирано указване как да гласуват избирателите пред СИК № 061000099 и държането на чужди лични карти от горепосочения кандидат. Също така, подателят на сигнала е посочила и мястото, където би могло да бъде открит Красимир Петров за доуточняване на обстоятелствата по сигнала.

На посоченото от Р. Мутафчиева място, обаче, работната група не е открила Красимир Петров - кандидат за кмет на кметство с. Лиляче, издигнат от ПП „ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“, поради което и от същия не са получени обяснения или разяснения по отношение на изложеното в сигнала.

От приложената снимка към сигнала на г-жа Мутафчиева се вижда, че действително Красимир Петров- кандидат за кмет на кметството, стои на входа на сградата на читалището в с. Лиляче на отворена врата и държи в дясната си ръка лична карта. От снимката, обаче, не може да се установи чия е личната карта в ръката на Кр.Петров и не може да се направи извод дали документа за самоличност е чужд или негов. От клипа, приложен към сигнала, се установява, че същият кандидат сочи към информационното табло, находящо се пред изборното помещение, на което са поставени образците на бюлетините за гласуване за общински съветници, кмет на община и кмет на кметство и списъкът с имената на кандидатите за общински съветници по кандидатски лист, и се чува единствено „кои номера“ в множествено число, което изключва възможността за приканване за гласуване за определен кандидат. Още повече при внимателен преглед на съдържанието на клипа може да се установи, че обект на разяснението и гласно изразеното „кои номера“ се отнася не да номер в бюлетина, а за списъкът с имената на кандидатите за общински съветници, към което табло е насочено вниманието на намиращите се в този момент там хора.

Предвид изяснената фактическа обстановка по случая, ОИК Враца счита, че в настоящия случай не може да се приеме, че е налице нерегламентирана агитация от страна на Красимир Петров - кандидат за кмет на кметство с. Лиляче, издигнат от ПП „ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“ и сигналът следва да бъде оставен без уважение.

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 87, ал. 1, т. 22, ОИК-Враца  

          

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ сигнал с вх. № 196/27.10.2019 г., от Ралица Мутафчиева – упълномощен представител на ПП „ГЕРБ“ като неоснователен.

 

Решението  подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му, пред Централната избирателна комисия.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Момчил Петров

 

 

СЕКРЕТАР: Силвия Каменова

 

Обявено на: ................2019 г., ..............ч.                    Свалено на: ..............2019 г., ...............ч.

1.........................                                                         1.........................

2.........................                                                         2.........................

Председател: Момчил Тошков Петров

Секретар: Силвия Николова Каменова

* Публикувано на 27.10.2019 в 16:00 часа

Календар

Решения

  • № 239 / 27.04.2022

    относно: констатиране и обявяване предсрочно прекратяване на пълномощията на кмета на кметство с. Лиляче, община Враца и уведомяване на ЦИК за насрочване на частичен избор за кмет на същото кметство

  • № 238 / 02.02.2022

    относно: освобождаване на общински съветник и обявяване на избран на следващия в листата кандидат за общински съветник от ПП ГЕРБ

  • № 237 / 23.10.2020

    относно: освобождаване на общински съветник и обявяване на избран на следващия в листата кандидат за общински съветник от ПП ГЕРБ

всички решения