Общинска избирателна комисия Враца


РЕШЕНИЕ
№ 195
Враца, 27.10.2019

ОТНОСНО: Сигнал с вх. № 195/27.10.2019 г., от Симеон Димитров Павлов в качеството му на доброволен и неплатен наблюдател за честни избори

В Общинска избирателна комисия - Враца е постъпил сигнал с вх. № 195/27.10.2019 г. от Симеон Димитров Павлов в качеството му на доброволен и неплатен наблюдател за честни избори. В сигнала се твърди, че е извършено изборно нарушение на САЙТ-Враца – кажи на кмет и община…за поставяне на пост и агитация на кандидата Калин Каменов в нарушение на Изборния закон. Формулирано е искане за незабавно сваляне на поста.

След като се запозна със сигнала, ОИК Враца счита същия за неоснователен по следните съображения:

В сигнала се сочи, че е налице поместване на пост в САЙТ. При опит да извърши проверка на посочения сайт, ОИК Враца установи, че такъв не съществува. Съществува, обаче, публична група с наименование „Враца - кажи на кмет и община“ в социалната мрежа фейсбук. Съгласно §1, т. 15 от Допълнителните разпоредби на ИК, не са медийни услуги социалните мрежи – фейсбук, туитър и други подобни и личните блогове. Същото е и изрично посочено в Решение № 794-МИ от 27.08.2019 г. на ЦИК.

На следващо място, дори да приемем, че е поместен пост с агитация в сайт „Враца - кажи на кмет и община“, то в сигнала не се съдържат данни относно времето на поместване, от чие име се публикува пост и т.н, поради което и не може да бъде направена преценка относно квалификация и съставомерност на извършено евентуално нарушение.

ОИК не разполага и с правомощия да разпореди сваляне на постове от социалните мрежи.

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 87, ал. 1, т. 22, ОИК-Враца  

          

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ сигнал с вх. 195/27.10.2019 г. от Симеон Димитров Павлов в качеството му на доброволен и неплатен наблюдател за честни избори като неоснователен.

Решението  подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му, пред Централната избирателна комисия.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Момчил Петров

 

СЕКРЕТАР: Силвия Каменова

 

 

Обявено на: ................2019 г., ..............ч.                    Свалено на: ..............2019 г., ...............ч.

1.........................                                                         1.........................

2.........................                                                         2.........................

Председател: Момчил Тошков Петров

Секретар: Силвия Николова Каменова

* Публикувано на 27.10.2019 в 12:56 часа

Календар

Решения

  • № 239 / 27.04.2022

    относно: констатиране и обявяване предсрочно прекратяване на пълномощията на кмета на кметство с. Лиляче, община Враца и уведомяване на ЦИК за насрочване на частичен избор за кмет на същото кметство

  • № 238 / 02.02.2022

    относно: освобождаване на общински съветник и обявяване на избран на следващия в листата кандидат за общински съветник от ПП ГЕРБ

  • № 237 / 23.10.2020

    относно: освобождаване на общински съветник и обявяване на избран на следващия в листата кандидат за общински съветник от ПП ГЕРБ

всички решения