Общинска избирателна комисия Враца


РЕШЕНИЕ
№ 194
Враца, 27.10.2019

ОТНОСНО: Жалба с вх. № 194/27.10.2019 г., от Красимир Илиев Богданов- кандидат за кмет на община Враца.

В Общинска избирателна комисия - Враца е постъпила жалба с вх. 194/27.10.2019 г., 10.35ч. , от Красимир Илиев Богданов в качеството му на кандидат за кмет на община Враца. В жалбата се твърди, че до момента на подаване на жалбата в предизборния щаб на ВМРО-Българско национално движение са постъпили множество сигнали за нарушения, систематизирани от жалбоподателя в 5 точки, както следва:

 1. Комисията не уведомява избирателите, да не поставят при отбелязването на предпочитанието бюлетините една върху друга.
 2. Нарушава се анонимността на вота, като комисията разгръща бюлетините.
 3. Номерът на бюлетини се къса накриво. Сигналите са от СИК 101.
 4. В комисиите питат избирателите, желаят ли да гласуват и за общински съветници. Сигнали от СИК 65 и СИК 102.
 5. Агитационен микробус на ПП ВОЛЯ, с номер на партията и изображения на кандидатите се движи по улиците на Враца, в нарушение на ИК.

След като се запозна с жалбата, ОИК Враца счита същата за допустима, но неоснователна по следните съображения:

По точка 1 от жалбата ОИК Враца е сезирана за проблема с отпечатък при поставяне на бюлетините една върху друга и незабавно са дадени писмени указания на всички СИК чрез техническите отговорници на Община Враца със следния текст:

„Общинска избирателна комисия Враца УКАЗВА НА ВСИЧКИ СИК на територията на община Враца да предупреждават избирателите при попълване на бюлетините (когато гласуват с две или повече бюлетини) ДА НЕ ПОСТАВЯТ ЕДНА ВЪРХУ ДРУГА БЮЛЕТИНИТЕ при отбелязване на вота!

Отпечатък от лентата на гърба на едната бюлетина върху втора или следваща бюлетина ДА НЕ СЕ ОТЧИТА ОТ СИК като самостоятелно основание за недействителност на вота.“

Съобщение с идентичен текст е публикувано на интернет страницата на ОИК Враца, раздел Съобщения.

По точка 2, ОИК Враца счита, че избирателите сами сгъват бюлетината и я пускат в избирателната кутия. Начинът на сгъване на бюлетината от избирателя след гласуването не може да бъде контролирано от СИК, която има задължение да постави втори печат на гърба на бюлетината, да свери номерът на бюлетината с този от кочана и да откъсне отрязъка, но не и да сгъва или разгъва бюлетината по начин, различен от този, по който избирателят сам е направил това. СИК не може да контролира и евентуално разгръщане на бюлетината след пускането й в избирателната кутия /урна/.

По точка 3 от жалбата, ОИК Враца констатира при гласуване на членове на ОИК, както и от направените проверки на място от началото на изборния ден в СИК, че перфорацията на кочаните с бюлетините не позволява чистото откъсване, както на бюлетината от кочана, така и на отрязъка с номера на бюлетините. Евентуални проблеми на СИК, възникнали от това обстоятелство (трудно откъсване по перфорацията) следва да се приемат като елемент от работния процес на комисията, и дефект при отпечатване и перфориране на кочаните, за което СИК не носи отговорност.

По т. 4 от жалбата, ОИК Враца извърши проверка на изложеното като проведе телефонни разговори с председателите на посочените в жалбата СИК. Председателите на СИК отрекоха истинността на изложеното в жалбата. Въпреки това, на СИК бяха дадени указания само ако избирател заяви изрично, че не желае да гласува за даден вид избор, съответно да не му се предоставя бюлетина за гласуване в избор, за който не желае да гласува, като в графа „Забележка“ на избирателния списък да се отбелязва за кой вид избор е гласувал – КК/КО/ОС.

По т. 5 от жалбата, ОИК Враца се произнесе със свое решение № 193/27.10.2019 г. по предходен сигнал с идентичен предмет, поради което не счита за необходимо да излага същите мотиви и съображения в настоящето решение.

 

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 87, ал. 1, т. 22, ОИК-Враца  

          

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ сигнал с вх. № 194/27.10.2019 г., от Красимир Илиев Богданов- кандидат за кмет на община Враца като неоснователен.

 

Решението  подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му, пред Централната избирателна комисия.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Момчил Петров

 

 

СЕКРЕТАР: Силвия Каменова

 

Обявено на: ................2019 г., ..............ч.                    Свалено на: ..............2019 г., ...............ч.

1.........................                                                         1.........................

2.........................                                                         2.........................

Председател: Момчил Тошков Петров

Секретар: Силвия Николова Каменова

* Публикувано на 27.10.2019 в 11:53 часа

Календар

Решения

 • № 239 / 27.04.2022

  относно: констатиране и обявяване предсрочно прекратяване на пълномощията на кмета на кметство с. Лиляче, община Враца и уведомяване на ЦИК за насрочване на частичен избор за кмет на същото кметство

 • № 238 / 02.02.2022

  относно: освобождаване на общински съветник и обявяване на избран на следващия в листата кандидат за общински съветник от ПП ГЕРБ

 • № 237 / 23.10.2020

  относно: освобождаване на общински съветник и обявяване на избран на следващия в листата кандидат за общински съветник от ПП ГЕРБ

всички решения