Общинска избирателна комисия Враца


РЕШЕНИЕ
№ 170
Враца, 25.10.2019

ОТНОСНО: оттегляне на упълномощаване и заличаване на лица от публикувания списък с упълномощени представители на коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ“ в община Враца.

В ОИК-Враца, с вх.№ 174/25.10.2019 г., е постъпило предложение от Владислава Тошева Лакова в качеството й на упълномощен представител на Атанас Атанасов и Христо Иванов в качеството им на представляващи коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ“, с което се оттегля   упълномощаването, дадено в полза на Мария Николова Маринова, упълномощеа с пълномощно № 12/23.10.2019 г.., публикувано на интернет страницата на ОИК Враца с Решение № 154/23.10.2019 г.

 

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 87, ал. 1, т. 1 вр. чл. 124, ал. 4, предл.последно от Изборния кодекс и № 1080-МИ/12.09.2019 г. на ЦИК, ОИК Враца

 

Р Е Ш И :

 

         ЗАЛИЧАВА от списъка с упълномощени представители на коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ“, публикуван с Решение № 154/23.10.2019 г. на ОИК-Враца поради оттегляне на пълномощията лицето Мария Николова Маринова, упълномощена с пълномощно № 12/23.10.2019 г.

           

Заличаването да се отрази в публичния списък на представителите като в графата за вписване на номер и дата на пълномощното да се отбележи „оттеглено“.

 

Решението  подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Момчил Петров

 

СЕКРЕТАР: Силвия Каменова

 

Обявено на: ................2019 г., ..............ч.                         Свалено на: ..............2019 г., ...............ч.

1.........................                                                         1.........................

2.........................                                                         2.........................

Председател: Момчил Тошков Петров

Секретар: Силвия Николова Каменова

* Публикувано на 25.10.2019 в 13:38 часа

Календар

Решения

  • № 239 / 27.04.2022

    относно: констатиране и обявяване предсрочно прекратяване на пълномощията на кмета на кметство с. Лиляче, община Враца и уведомяване на ЦИК за насрочване на частичен избор за кмет на същото кметство

  • № 238 / 02.02.2022

    относно: освобождаване на общински съветник и обявяване на избран на следващия в листата кандидат за общински съветник от ПП ГЕРБ

  • № 237 / 23.10.2020

    относно: освобождаване на общински съветник и обявяване на избран на следващия в листата кандидат за общински съветник от ПП ГЕРБ

всички решения