Общинска избирателна комисия Враца


РЕШЕНИЕ
№ 160
Враца, 24.10.2019

ОТНОСНО: допълване на Решение № 17 от 10.09.2019 г. на ОИК Враца, допълнено с решение № 120/15.10.2019 г. относно формиране и утвърждаване на единните номера на избирателните секции в община Враца съобразно единната номерация на секциите, определена с Решение № 570-МИ от 26.07.2019 г. на Централната избирателна комисия

На основание чл. 87, ал. 1, т. 7, предл. второ и чл. 8, ал. 8 от Изборния кодекс, Заповед № 1849 от 24.10.2019 г. на кмета на община Враца, с която са образувани 2 секции за гласуване по чл. 9, ал. 7, ал. 8 и ал. 9 от ИК, Заповед № РД-07/45 от 23.10.2019 г. на директора на Дом за стари хора „Зора“ гр. Враца, Заповед № 107/16.10.2019 г. на Изпълнителен директор на МБАЛ „Христо Ботев“ АД Враца и Решение № 632-МИ от 20.08.2019 г. на ЦИК, ОИК Враца

 

Р Е Ш И:

 

Допълва свое Решение № 17 от 10.09.2019 г., допълнено с Решение № 120/15.10.2019 г. на ОИК Враца като ФОРМИРА и УТВЪРЖДАВА допълнително единните номера на избирателните секции по чл. 9, ал. 7 от ИК на територията на община Враца, както следва:

 

 1. № 06 10 00 109 - Дом за стари хора „Зора" - гр.  Враца
 2. № 06 10 00 110-  МБАЛ „Христо Ботев" АД - гр. Враца

 

Решението  подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Момчил Петров

 

СЕКРЕТАР: Силвия Каменова

 

 

Обявено на: ................2019 г., ..............ч.                         Свалено на: ..............2019 г., ...............ч.

1.........................                                                         1.........................

2.........................                                                         2.........................

Председател: Момчил Тошков Петров

Секретар: Силвия Николова Каменова

* Публикувано на 24.10.2019 в 18:39 часа

Календар

Решения

 • № 239 / 27.04.2022

  относно: констатиране и обявяване предсрочно прекратяване на пълномощията на кмета на кметство с. Лиляче, община Враца и уведомяване на ЦИК за насрочване на частичен избор за кмет на същото кметство

 • № 238 / 02.02.2022

  относно: освобождаване на общински съветник и обявяване на избран на следващия в листата кандидат за общински съветник от ПП ГЕРБ

 • № 237 / 23.10.2020

  относно: освобождаване на общински съветник и обявяване на избран на следващия в листата кандидат за общински съветник от ПП ГЕРБ

всички решения