Общинска избирателна комисия Враца


РЕШЕНИЕ
№ 150
Враца, 24.10.2019

ОТНОСНО: утвърждаване на оперативен план на Общинска избирателна комисия Враца, за изборния ден в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

С оглед организацията по нормално протичане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. в община Враца, на основание чл. 87, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс, ОИК Враца

 

Р Е Ш И:

 

Приема оперативен план за организацията на работата Общинска избирателна комисия Враца за 27 октомври 2019 г. и приемането от секционните избирателни комисии на територията на община Враца, както следва:

ОПЕРАТИВЕН ПЛАН

за организацията на работата в ОИК в деня преди и на датата на произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. и приемането от СИК на изборните книжа и материали относно резултатите от изборите за общински съветници и кметове.

 1. ОИК – ВРАЦА със свое Решение № 149/24.10.2019 г. е разпределила членовете на комисията за предаване на изборните книжа и материали в за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. както следва:

1) Дафинка Нинова Замфирова;

2) Румяна Цветанова Витньова;

3) Светлана Димитрова Илиева;

4) Искра Цветомирова Трифонова.

 

 1. ОИК - Враца ще работи в изборния ден в предоставените й помещения в сградата на Община Враца от 06.45 ч. и ще приема всички сигнали и жалби на място, на следните телефони: 092/ 665731; 0887 900 356; 0882 051 022 и по електронната поща на адрес [email protected] .

Информация за избирателна активност, протичане на изборния ден, жалби и сигнали постъпили в изборния ден и решения по тях се дава на следните часове: 10.30 ч.; 13.00 ч. и 18.00 ч. от Красимир Колев и/или Момчил Петров пред градска концертна зала. Информация за приключване на изборния ден се дава след приключването му, но не по-късно от 21.00 ч.

 

 1. ОИК – Враца определя работна група за връзка и контрол върху дейността на преброителя в състав:

Момчил Тошков Петров и Силвия Николова Каменова.

Работната група докладва незабавно на комисията всички въпроси постъпили от преброителя и отговорниците на ИП към ОИК. Работната група проверява разполагането на работните места и следи за изпълнението на:

- осигуряване на преброителя на необходимата информация за:

а) номера на всяка секция;

б) местонахождението на всяка секция (населено място/адрес);

в) кметството, в което се намира секцията (ако има такова);

г) населените места, избирателите от които гласуват в тази секция (ако има такива населени места);

д) териториален обхват на ПСИК.

- най-късно до края на изборния ден (27 октомври 2019 г.) да бъде осигурена информация на преброителя за неоткрити секции.

- предоставянето на охрана на помещението и списък на представителите на преброителя, които имат достъп до изчислителния пункт.

- определянето заедно с отговорника на ИП на място за наблюдателите, застъпниците и представителите на партиите и коалициите, което да осигурява пряка видимост към компютрите, на които се въвеждат данните, така че да не се пречи при работата на операторите.

 

 1. ОИК – Враца определя следния график за предаване на информация за началото на изборния ден и активността в изборния ден:

            Всяка СИК изпраща чрез общинска администрация Враца информация, съдържаща следните данни:

– до 7.00 ч. – открити ли са всички избирателни секции, работят ли нормално, имат ли възникнали проблеми, както и информация за секциите, в които не са се явили всички членове, като се посочва общият брой на членовете в съответната СИК и броят на неявилите се членове;

– към 10,00 ч., 12,30 ч. и 17,30 ч. – броя на гласувалите отделно за изборите за общински съветници и за кметове.

– до 20.00 ч. – информация за приключване на гласуването в изборния ден и за секциите, в които гласуването продължава до 21,00 ч.

Общинската администрация обобщава и предава получената от СИК информация на ОИК на телефоните, посочени по-горе.

Информацията от ОИК до ЦИК се изпраща по електронна поща и се отразява съответно в информационната система на ОИК.

 

 1. ОИК – Враца ще приема изборните книжа и материали в сградата на община Враца във фоайето до Градска концертна зала след 20.00 ч. в изборния ден. ОИК – Враца определя следните членове за приемане от СИК на протоколите с резултатите от гласуването и избирателните списъци след приключване на гласуването, както следва:

5.1. Първа контрола Ирена Иванова Николова, подпомагана от технически сътрудници, за предаване и проверка на:

- плика с надпис „Плик № 1- Списъци на СИК №...“;

- пликове с надпис „Плик № 2 - Протоколи на СИК №…“;

- плик с печат на СИК.

5.2. Втора контрола за проверка на протоколите на СИК с резултатите от гласуването:

1) Първа двойка: Николай Николов и Никола Николов;

2) Втора двойка: Красимир Колев и Албена Топашка;

3) Трета двойка: Румяна Витньова и Искра Трифонова;

4) Четвърта двойка: Малинка Михайлова и Светлана Илиева.

При необходимост се извършва разместване в двойките. Всеки член на ОИК може да бъде привлечен за съдействие към всяка една от двойките. При необходимост работата на първа контрола се подпомага от Малинка Михайлова, като в този случай Боряна Стаменова заема мястото на втора контрола и работи със Светлана Илиева.

5.3. Трета контрола за сверяване на данните в протокола с издадената от преброителя разписка:

1) Дафинка Нинова Замфирова и Боряна Миткова Стаменова;

2) Момчил Тошков Петров и Силвия Николова Каменова; подпомагани от технически сътрудници.

 

 1. ОИК Враца определя следните правила за достъп до Изчислителния пункт (ИП):

а) за периода от оборудване на ИП до започване на въвеждане на данните от протоколите на СИК достъп до ИП имат. – отговорника на ИП, операторите на компютри, представителите на преброителя, членовете на ОИК и ЦИК и персоналът за сервизно обслужване на техниката. След инсталирането на компютърната техника ИП се запечатва и отваря само в присъствието на представител на преброителя.

б) за периода от приключване на гласуването на 27 октомври 2019 г. до приключване на работата на пункта – отговорниците на ИП, операторите на компютри, персоналът за сервизно обслужване на техниката, представителите на преброителя, членовете на ОИК и техническите сътрудници на комисията, членовете на ЦИК и приносителите на протоколи от СИК, наблюдатели, застъпници, представители на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети, регистрирали кандидати.

Наблюдателите, застъпниците на кандидатските листи, представителите на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети, регистрирали кандидати могат да присъстват при въвеждането на данните от протоколите на СИК на предварително определените от ОИК и отговорника на ИП места. Те не могат да се намесват при работата на операторите и членовете на СИК и ОИК. Местата да осигуряват пряка видимост към компютрите, на които се въвеждат данни. При неспазване на реда в помещението съответният нарушител се предупреждава, а при необходимост се отстранява от помещението от ОИК/отговорника на ИП.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Момчил Петров

СЕКРЕТАР: Силвия Каменова

Обявено на: ................2019 г., ..............ч.                         Свалено на: ..............2019 г., ...............ч.

1.........................                                                         1.........................

2.........................                                                         2.........................

Председател: Момчил Тошков Петров

Секретар: Силвия Николова Каменова

* Публикувано на 24.10.2019 в 17:57 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  293031 

Решения

 • № 239 / 27.04.2022

  относно: констатиране и обявяване предсрочно прекратяване на пълномощията на кмета на кметство с. Лиляче, община Враца и уведомяване на ЦИК за насрочване на частичен избор за кмет на същото кметство

 • № 238 / 02.02.2022

  относно: освобождаване на общински съветник и обявяване на избран на следващия в листата кандидат за общински съветник от ПП ГЕРБ

 • № 237 / 23.10.2020

  относно: освобождаване на общински съветник и обявяване на избран на следващия в листата кандидат за общински съветник от ПП ГЕРБ

всички решения