Общинска избирателна комисия Враца


РЕШЕНИЕ
№ 148
Враца, 24.10.2019

ОТНОСНО: Сигнал с вх. № 161/23.10.2019 г. от Владимир Христов Христов – упълномощен представител на ПП ГЕРБ за неправомерно поставяне на агитационни материали на подлез на предгаров площад бул. „Васил Кънчов“ в гр.Враца.

В Общинска избирателна комисия - Враца е постъпил Сигнал с вх. 161/23.10.2019 г. от Владимир Христов Христов – упълномощен представител на ПП ГЕРБ за неправомерно поставяне на агитационни материали на подлез на предгаров площад бул. „Васил Кънчов“ в гр.Враца. В сигнала се твърди, неправомерно са разлепени агитационни материали на КП „БСП за България“ в подлеза на бул. „Васил Кънчов“, извън заповедта на Кмета на Община - Враца за поставяне на агитационни материали са разлепени материали. Същите имат характер на агитационни материали по смисъла на § 1, т. 17 от ДР на ИК.Към сигнала е приложен снимков материал - 5 бр. цветни изображения (снимки), от които е видно, че в подлеза на бул. „Васил Кънчов“ са залепени агитационни материали – плакати с образите на кандидати за кмет на община и на кандидатите за общински съветници регистрирани от коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“, върху които плакати е отбелязан номер в бюлетината, изтеглен на публично проведения от ЦИК жребий и отразен в решение № 1184-МИ/25.09.2019 г. на ЦИК.

ОИК - Враца незабавно сформира работна група в състав Светлана Илиева и Искра Трифонова , която да извърши нарочна проверка на място. При проверката е заснет снимков материал и същевременно се установи, че в подлеза на бул. „Васил Кънчов“са поставени плакати на кандидати за кмет на Община Враца, регистрирани за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. в Община - Враца, издигнати КП „БСП за България“ - Момчил Иванчев Младенов. Също са намерен и плакати на листата за общински съветници на КП „БСП за България“.

След като се запозна с материалите по преписката, ОИК - Враца счита, че сигналът, като подаден от лице с правен интерес – упълномощен представител на партия „ГЕРБ“ е процесуално допустим, а разгледан по същество се явява основателен.

ОИК - Враца приема, че в случая е налице предизборна агитация по смисъла на § 1, т. 17 от ДР на ИК.

Налице е призив за подкрепа на кандидатът за кмет на община за община Враца: Момчил Иванчев Младенов, издигнат от КП „БСП за България“ и на кандидати за общински съветници регистрирани с листата на КП „БСП за България“ в предстоящите избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., за което недвусмислено навежда изписания на агитационния материал номер, съвпадащ с номера в бюлетината, изтеглен от ЦИК на публично проведен жребий на 25.10.2019 г. и отразен в решение № 1184-МИ/25.09.2019 г. на ЦИК.

 

 

Агитационните материали са разположени неправомерно и в разрез с разпоредбите Изборния кодекс и нарочната заповед на кмета на Община Враца № 1557/25.09.2019 г. относно мястото за поставяне на такива материали и същите следва да бъдат премахнат. Съгласно посочената заповед, по време на агитационната кампания за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. участниците в предизборната кампания поставят агитационни материали - плакати, афиши, обръщения и др., за времето от 27 септември 2019 г. до 24.00 ч. на 25 октомври 2019 г., на специални информационни табла, разположени на конкретно посочени в заповедта места. Видно от изложеното в сигнала и установеното от проверката на място, е че посочените по-горе агитационни материали са поставени в нарушение на правилата, посочени в чл. 183, ал. 3 от Изборния кодекс и в частност на Заповед № 1557/25.09.2019 г. на кмета на Община Враца и като такива следва да бъдат премахнати.

На основание чл. 186, ал. 1 от ИК, премахването на агитационни материали, поставени в нарушение на кодекса е от  компетенцията на кмета на съответната община, в случая на кмета на Община Враца.

С оглед изложеното ОИК - Враца намира, че сигнал с вх. № 161/23.10.2019 г., депозиран от Владимир Христов Христов, в качеството му на упълномощен представител на ПП “ГЕРБ“ за неправомерно поставяне на агитационни материали е основателен и следва да бъдат предприети мерки по премахване на така поставените агитационни материали.

Предвид горепосоченото и на основание чл. 87, ал. 1, т. 22 във връзка с чл. 186, ал. 1 и чл. 183, ал. 3 от Изборния кодекс, Заповед № 1557/25.09.2019 г. на Кмета на Община - Враца и Решение № 794-МИ от 27.08.2019 г. на ЦИК, ОИК - Враца             

 

 

Р Е Ш И:

 

 

 1. УСТАНОВЯВА нарушение на чл. 183, ал. 3 от ИК - поставяне на плакати с призив за подкрепа на кандидати, регистрирани от кандидатските листи на КП „БСП за България“ - Момчил Иванчев Младенов за кмет на община и на листата за общински съветници на КП „БСП за България“. на места, които не са определени за това със заповед № 1557/25.09.2019 г. на Кмета на Община Враца.

 

 1. ПОСТАНОВЯВА премахване на агитационните материали от посочените места.

 

 1. ВЪЗЛАГА на Кмета на Община - Враца да предприеме действия по премахване на агитационните материали, съобразно изискванията на чл. 186, ал. 1 от ИК.

 

Решението да се изпрати на Кмета на Община Враца за изпълнение.

 

Решението  подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му, пред Централната избирателна комисия.

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: Момчил Петров

СЕКРЕТАР: Силвия Каменова

 

Обявено на: ................2019 г., ..............ч.              Свалено на: ..............2019 г., ...............ч.

1.........................                                                        1.........................

2.........................                                                        2.........................

Председател: Момчил Тошков Петров

Секретар: Силвия Николова Каменова

* Публикувано на 24.10.2019 в 17:54 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  293031 

Решения

 • № 239 / 27.04.2022

  относно: констатиране и обявяване предсрочно прекратяване на пълномощията на кмета на кметство с. Лиляче, община Враца и уведомяване на ЦИК за насрочване на частичен избор за кмет на същото кметство

 • № 238 / 02.02.2022

  относно: освобождаване на общински съветник и обявяване на избран на следващия в листата кандидат за общински съветник от ПП ГЕРБ

 • № 237 / 23.10.2020

  относно: освобождаване на общински съветник и обявяване на избран на следващия в листата кандидат за общински съветник от ПП ГЕРБ

всички решения