Общинска избирателна комисия Враца


РЕШЕНИЕ
№ 136
Враца, 21.10.2019

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение № 133/20.10.2019 г.и №135/20.10.2019г. на ОИК Враца

В Общинска избирателна комисия Враца е постъпило предложение с вх. № 140/20.10.2019 г. Цветелина Върбанова Дамяновска – упълномощен представител на коалиция „БСП за България“ и предложение №141 и 146 /20.10.2019г от Веселина Владимирова –упълномощен представител на ПП“Воля“за поправка на технически грешки в изписване на имената на назначени членове на СИК на територията на община Враца в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Към предложенията са представени необходимите документи, като същите са подадени от упълномощени лица съгласно приложени пълномощни.

 

След като прецени, че са налице законни основания за извършване на поправка на техническа грешка и на основание чл. 87, ал. 1, т. 1, от Изборния кодекс, ОИК Враца

 

Р Е Ш И:

 

Допуска поправка на технически грешки в свои решения с номера № 133/20.10.2019 г.и №135/20.10.2019г.относно назначаване членове на СИК в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., както следва:

 1. вместо „Калина Николова Стоянова“ – член на СИК № 061000034 да се чете „Калинка Цветанова Стоянова“.
 2. вместо ЕГН……… на „Наско Новков Новков“ – член на СИК № 061000094 да се чете ЕГН………… .
 3. вместо Веселина Иванова Владимирова – член в СИК № 061000108 да се чете Веселина Иванова Владимирова - секретар

 

 

Решението  подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Момчил Петров

СЕКРЕТАР: Силвия Каменова

Обявено на: ................2019 г., ..............ч.                         Свалено на: ..............2019 г., ...............ч.

1.........................                                                         1.........................

2.........................                                                         2.......................

Председател: Момчил Тошков Петров

Секретар: Силвия Николова Каменова

* Публикувано на 21.10.2019 в 18:03 часа

Календар

Решения

 • № 239 / 27.04.2022

  относно: констатиране и обявяване предсрочно прекратяване на пълномощията на кмета на кметство с. Лиляче, община Враца и уведомяване на ЦИК за насрочване на частичен избор за кмет на същото кметство

 • № 238 / 02.02.2022

  относно: освобождаване на общински съветник и обявяване на избран на следващия в листата кандидат за общински съветник от ПП ГЕРБ

 • № 237 / 23.10.2020

  относно: освобождаване на общински съветник и обявяване на избран на следващия в листата кандидат за общински съветник от ПП ГЕРБ

всички решения