Общинска избирателна комисия Враца


РЕШЕНИЕ
№ 132
Враца, 18.10.2019

ОТНОСНО: Сигнал с вх. № 125/18.10.2019 г. от Ралица Иванова Мутафчиева – упълномощен представител на ПП ГЕРБ за неправомерно поставяне на агитационни материали на спирки и информационни табла в гр.Враца.

В Общинска избирателна комисия - Враца е постъпил Сигнал с вх. 125/18.10.2019 г. от Ралица Иванова Мутафчиева – упълномощен представител на ПП ГЕРБ за неправомерно поставяне на агитационни материали на спирки и информационни табла в гр. Враца. В сигнала се твърди, че на спирка на площад „Руски“ и на информационни табла на бул. „Никола Войводов“, както и на много нерегламентирани места, извън заповедта на Кмета на Община - Враца за поставяне на агитационни материали са разлепени материали на ПП „ВМРО - Българско национално движение“ и КП „БСП за България“, имащи характер на агитационни материали в нарушение на изборното законодателство и е формулирано искане за незабавно премахване на нерегламентираните материали и санкциониране на нарушителите. Към сигнала е приложен снимков материал - 3 бр. цветни изображения (снимки), от които е видно, че на информационни табла на бул. „Никола Войводов“ в гр. Враца и на площад „Руски“ са залепени агитационни материали – плакати с образите на кандидати за кмет на община на посочените по-горе участници в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. в Община Враца, издигнати съответно от ПП „ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“, коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“, върху които плакати е отбелязан номер в бюлетината, изтеглен на публично проведения от ЦИК жребий и отразен в решение № 1184-МИ/25.09.2019 г. на ЦИК.

ОИК - Враца незабавно сформира работна група в състав Силвия Каменова и Красимир Колев, която да извърши нарочна проверка на място. При проверката е заснет снимков материал и същевременно се установи, че на посочените места, спирката на пл. “Руски“, в двете посоки, и информационни табла на бул. “Никола Войводов“ срещу книжарница „Нова галерия“ и срещу парфюмерия „Йоана“ са поставени плакати на кандидати за кметове на Община Враца, регистрирани за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. в Община - Враца, издигнати от ПП „ВМРО - Българско Национално Движение“ и КП „БСП за България“, както следва: Красимир Илиев Богданов и Момчил Иванчев Младенов. При проверката, а и видно от снимковия материал, направен при посещението на място, се установява, че и на информационно табло до спирката на пл. “Руски“ посока ж.к. “Дъбника“ също са поставени агитационни материали на посочените кандидати. Допълнително се установява и наличието на залепени агитационни материали на кандидати за общински съветници на КП “Демократична България - Обединение“, в нарушение на изискванията на ИК, които също следва да бъдат премахнати. Проверката обаче не може да установи кой и кога е залепил материалите и съответно ОИК Враца е в обективна невъзможност да ангажира административно-наказателна отговорност на тези лица.

След като се запозна с материалите по преписката, ОИК - Враца счита, че сигналът, като подаден от лице с правен интерес – упълномощен представител на партия „ГЕРБ“ е процесуално допустим, а разгледан по същество се явява основателен.

ОИК - Враца приема, че в случая е налице предизборна агитация по смисъла на § 1, т. 17 от ДР на ИК.

Налице е призив за подкрепа на кандидатът за кмет на община за община Враца: Красимир Илиев Богданов, издигнат от ПП „ВМРО - Българско Национално Движение“; Момчил Иванчев Младенов, издигнат от КП „БСП за България“ и на кандидати за общински съветници Давид Георгиев Георгиев и Васко Борисов Врачовски, регистрирани от листата на КП „Демократична България - Обединение“, в предстоящите избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., за което недвусмислено навежда изписания на агитационния материал номер, съвпадащ с номера в бюлетината, изтеглен от ЦИК на публично проведен жребий на 25.10.2019 г. и отразен в решение № 1184-МИ/25.09.2019 г. на ЦИК.

Налице е призив за подкрепа на кандидатът за кмет на Община Враца Красимир Илиев Богданов, издигнат от ПП „ВМРО - Българско Национално Движение“, на кандидатът за кмет на Община Враца Момчил Иванчев Младенов, издигнат от КП „БСП за България“, на кандидатите за общински съветници Давид Георгиев Георгиев и Васко Борисов Врачовски, регистрирани от листата на КП „Демократична България - Обединение“ в предстоящите избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., за което недвусмислено навежда изписания на агитационния материал номер, съвпадащ с номера в бюлетината, а за кандидатите за общински съветници и изписан номер на преференция съгласно подредбата на същите в регистрираната от ОИК Враца кандидатска листа.

Агитационните материали са разположени неправомерно и в разрез с разпоредбите Изборния кодекс и нарочната заповед на кмета на Община Враца № 1557/25.09.2019 г. относно мястото за поставяне на такива материали и същите следва да бъдат премахнат. Съгласно посочената заповед, по време на агитационната кампания за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. участниците в предизборната кампания поставят агитационни материали - плакати, афиши, обръщения и др., за времето от 27 септември 2019 г. до 24.00 ч. на 25 октомври 2019 г., на специални информационни табла, разположени на конкретно посочени в заповедта места. Видно от изложеното в сигнала и установеното от проверката на място, е че посочените по-горе агитационни материали са поставени в нарушение на правилата, посочени в чл. 183, ал. 3 от Изборния кодекс и в частност на Заповед № 1557/25.09.2019 г. на кмета на Община Враца и като такива следва да бъдат премахнати.

На основание чл. 186, ал. 1 от ИК, премахването на агитационни материали, поставени в нарушение на кодекса е от  компетенцията на кмета на съответната община, в случая на кмета на Община Враца.

С оглед изложеното ОИК - Враца намира, че сигнал с вх. № 125/18.10.2019 г., депозиран от Ралица Иванова Мутафчиева, в качеството й на упълномощен представител на ПП “ГЕРБ“ за неправомерно поставяне на агитационни материали е основателен и следва да бъдат предприети мерки по премахване на така поставените агитационни материали.

Предвид горепосоченото и на основание чл. 87, ал. 1, т. 22 във връзка с чл. 186, ал. 1 и чл. 183, ал. 3 от Изборния кодекс, Заповед № 1557/25.09.2019 г. на Кмета на Община - Враца и Решение № 794-МИ от 27.08.2019 г. на ЦИК, ОИК - Враца             

 

Р Е Ш И:

 

 1. УСТАНОВЯВА нарушение на чл. 183, ал. 3 от ИК - поставяне на плакати с призив за подкрепа на кандидати, регистрирани от кандидатските листи на ПП „ВМРО - Българско Национално Движение“, КП „БСП за България“ и коалиция „Демократична България - Обединение“ на места, които не са определени за това със заповед № 1557/25.09.2019 г. на Кмета на Община Враца.
 2. ПОСТАНОВЯВА премахване на агитационните материали от посочените места.
 3. ВЪЗЛАГА на Кмета на Община - Враца да предприеме действия по премахване на агитационните материали, съобразно изискванията на чл. 186, ал. 1 от ИК.

Решението да се изпрати на Кмета на Община Враца за изпълнение.

Решението  подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му, пред Централната избирателна комисия.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Момчил Петров

СЕКРЕТАР: Силвия Каменова

 

Обявено на: ................2019 г., ..............ч.              Свалено на: ..............2019 г., ...............ч.

1.........................                                                        1.........................

2.........................                                                        2.........................

Председател: Момчил Тошков Петров

Секретар: Силвия Николова Каменова

* Публикувано на 18.10.2019 в 17:43 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  293031 

Решения

 • № 239 / 27.04.2022

  относно: констатиране и обявяване предсрочно прекратяване на пълномощията на кмета на кметство с. Лиляче, община Враца и уведомяване на ЦИК за насрочване на частичен избор за кмет на същото кметство

 • № 238 / 02.02.2022

  относно: освобождаване на общински съветник и обявяване на избран на следващия в листата кандидат за общински съветник от ПП ГЕРБ

 • № 237 / 23.10.2020

  относно: освобождаване на общински съветник и обявяване на избран на следващия в листата кандидат за общински съветник от ПП ГЕРБ

всички решения