Общинска избирателна комисия Враца


РЕШЕНИЕ
№ 130
Враца, 18.10.2019

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение № 124/17.10.2019 г. на ОИК Враца

В Общинска избирателна комисия Враца е постъпило предложение с вх. № 127/18.10.2019 г. Красимир Симеонов Ангелов – упълномощен представител на коалиция „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ“ за поправка на технически грешки в изписване на имената на назначени членове на СИК на територията на община Враца в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Към предложенията са представени необходимите документи, като същите са подадени от упълномощени лица съгласно приложени пълномощни.

 

След като прецени, че са налице законни основания за извършване на поправка на техническа грешка и на основание чл. 87, ал. 1, т. 1, от Изборния кодекс, ОИК Враца

 

Р Е Ш И:

 

Допуска поправка на технически грешки в свои решения с номера № 124/18.10.2019 г. относно назначаване членове на СИК в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., както следва:

  1. вместо „Перка Иванова Койчева“ – член на СИК № 061000004 да се чете „Перка Иванова Канчева“.

 

Решението  подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Момчил Петров

СЕКРЕТАР: Силвия Каменова

Обявено на: ................2019 г., ..............ч.                         Свалено на: ..............2019 г., ...............ч.

1.........................                                                         1.........................

2.........................                                                         2.......................

Председател: Момчил Тошков Петров

Секретар: Силвия Николова Каменова

* Публикувано на 18.10.2019 в 15:47 часа

Календар

Решения

  • № 239 / 27.04.2022

    относно: констатиране и обявяване предсрочно прекратяване на пълномощията на кмета на кметство с. Лиляче, община Враца и уведомяване на ЦИК за насрочване на частичен избор за кмет на същото кметство

  • № 238 / 02.02.2022

    относно: освобождаване на общински съветник и обявяване на избран на следващия в листата кандидат за общински съветник от ПП ГЕРБ

  • № 237 / 23.10.2020

    относно: освобождаване на общински съветник и обявяване на избран на следващия в листата кандидат за общински съветник от ПП ГЕРБ

всички решения