Общинска избирателна комисия Враца


РЕШЕНИЕ
№ 127
Враца, 18.10.2019

ОТНОСНО: освобождаване и назначаване на членове на СИК в община Враца в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Постъпили са предложения с вх. № 126/18.10.2019г. и вх. № 128/18.10.2019 г. , и двете от Цветелина Върбанова Дамяновска - упълномощен представител на коалиция „БСП за БЪЛГАРИЯ“ за промени в състава на СИК на територията на община Враца в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., с които се предлага извършването на замени на вече назначени членове на СИК в Община Враца, поради невъзможност да участват в изборите.

Към предложенията са представени необходимите документи, като същите еса подадени от упълномощено лице.

След като прецени, че са налице законни основания за извършване на предлаганите замени и на основание чл. 87, ал. 1, т. 5 и т. 6, вр. чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс, ОИК Враца

 

Р Е Ш И:

 

 1. Извършва замени в състава на СИК на територията на община Враца, както следва:

№ по ред

избирателна секция №

Длъжност в комисията

Трите имена на заменяния член на СИК

Трите имена на нов член на СИК

1.

0610 00 008

член

Надка Антонова Николова

Пламен Асенов Петров

2.

0610 00 012

член

Божидар Цветков Вутов

Митко Петров Митов

3.

0610 00 040

председател

Андрияна Георгиева Тулячка

Зоя Велчева Йончева

4.

0610 00 044

член

Маргарита Иванова Кръстева

Сандолетка Борисова Петкова

5.

0610 00 057

председател

Миланка Георгиева Тулячка

Мария Винчева Цекова

6.

0610 00 085

зам.-председател

Йовко Цветанов Христов

Цветомир Данаилов Петров

7.

0610 00 101

секретар

Васил Иванов Василев

Иван Тодоров Костадинов

8.

0610 00 101

член

Иванка Иванова Котова

Евгени Ценов Петров

9.

0610 00 019

член

Симона Георгиева Петрова

Цветана Атанасова Филипова

10.

0610 00 080

председател

Цветана Атанасова Филипова

Симона Георгиева Петрова

 1. Анулира издадените удостоверения съгласно Приложение № 20 МИ от изборните книжа на освободените членове на СИК.
 2. На новоназначените членове на СИК да се издадат удостоверения съгласно Приложение № 20 МИ от изборните книжа със същия номер с посочване на номера на настоящето решение. Решението  подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Момчил Петров

 

СЕКРЕТАР: Силвия Каменова

 

 

Обявено на: ................2019 г., ..............ч.              Свалено на: ..............2019 г., ...............ч.

1.........................                                                        1.........................

2.........................                                                        2.........................

Председател: Момчил Тошков Петров

Секретар: Силвия Николова Каменова

* Публикувано на 18.10.2019 в 15:45 часа

Календар

Решения

 • № 239 / 27.04.2022

  относно: констатиране и обявяване предсрочно прекратяване на пълномощията на кмета на кметство с. Лиляче, община Враца и уведомяване на ЦИК за насрочване на частичен избор за кмет на същото кметство

 • № 238 / 02.02.2022

  относно: освобождаване на общински съветник и обявяване на избран на следващия в листата кандидат за общински съветник от ПП ГЕРБ

 • № 237 / 23.10.2020

  относно: освобождаване на общински съветник и обявяване на избран на следващия в листата кандидат за общински съветник от ПП ГЕРБ

всички решения