Общинска избирателна комисия Враца


РЕШЕНИЕ
№ 120
Враца, 15.10.2019

ОТНОСНО: допълване на Решение № 17 от 10.09.2019 г. на ОИК Враца относно формиране и утвърждаване на единните номера на избирателните секции в община Враца съобразно единната номерация на секциите, определена с Решение № 570-МИ от 26.07.2019 г. на Централната избирателна комисия.

Със свое Решение № 112 от 12.10.2019 г., ОИК Враца определи 3 (три) броя избирателни секции за гласуване с подвижна избирателна кутия на територията на община Враца при произвеждането на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. Решението незабавно беше изпратено на Община Враца с писмо с изх. № 20 от 12.10.2019 г. На основание чл. 8, ал. 2 и 3, чл. 37 от Изборния кодекс, решение № 935-МИ/02.09.2019 г. на Централната избирателна комисия (ЦИК) и посоченото по-горе решение на ОИК Враца, кметът на Община Враца е издал Заповед № 1769/12.10.2019 г. относно образуване допълнително на три избирателни секции за гласуване с подвижна избирателна кутия, предоставена на ОИК Враца с вх. № 94/12.10.2019 г. Заповедта на кмета е допълнена със Заповед № 1782/15.10.2019 г. в частта относно териториалния обхват на ПСИК съобразно Решение № 112/12.10.2019 г. на ОИК Враца, представена в ОИК Враца с вх. № 108/15.10.2019 г.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 87, ал. 1, т. 7, предл. второ от Изборния кодекс, Решение № 570-МИ от 26.07.2019 г. и Решение № 935-МИ/02.09.2019 г. на ЦИК, свое Решение № 112/12.10.2019 г. и Заповед № 1769/12.10.2019 г. на Кмета на Община Враца, допълнена със Заповед № 1782/15.10.2019 г. на Кмета на Община Враца, Общинска избирателна комисия Враца

 

Р Е Ш И:

ДОПЪЛВА свое Решение № 17/10.09.2019 г. като ФОРМИРА и УТВЪРЖДАВА допълнително единните номера на избирателните секции на територията на община Враца за гласуване с подвижна избирателна кутия в избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., както следва:

 1. 06 10 00 106, която ще обслужва територията на кметство Бели извор;
 2. 06 10 00 107, която ще обслужва територията на кметство Три кладенци;
 3. 0610 00 108, която ще обслужва територията на град Враца, кметство Веслец, кметство Вировско, кметство Костелево и кметство Мраморен.

Решението  подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Момчил Петров

СЕКРЕТАР: Силвия Каменова

Обявено на: ................2019 г., ..............ч.                         Свалено на: ..............2019 г., ...............ч.

1.........................                                                         1.........................

2.........................                                                         2........................

Председател: Момчил Тошков Петров

Секретар: Силвия Николова Каменова

* Публикувано на 15.10.2019 в 18:18 часа

Календар

Решения

 • № 239 / 27.04.2022

  относно: констатиране и обявяване предсрочно прекратяване на пълномощията на кмета на кметство с. Лиляче, община Враца и уведомяване на ЦИК за насрочване на частичен избор за кмет на същото кметство

 • № 238 / 02.02.2022

  относно: освобождаване на общински съветник и обявяване на избран на следващия в листата кандидат за общински съветник от ПП ГЕРБ

 • № 237 / 23.10.2020

  относно: освобождаване на общински съветник и обявяване на избран на следващия в листата кандидат за общински съветник от ПП ГЕРБ

всички решения