Общинска избирателна комисия Враца


РЕШЕНИЕ
№ 117
Враца, 15.10.2019

ОТНОСНО: освобождаване и назначаване на членове на СИК в община Враца в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Постъпилo e предложениe с вх. № 101/15.10.2019г. от Красимир Симеонов Ангелов, упълномощен представител на КОАЛИЦИЯ „Обединени патриоти“ и предложениe с вх. № 104/15.10.2019г. от Георги Иванов Петров, упълномощен представител на КОАЛИЦИЯ „Обединени патриоти“ за промени в състава на СИК на територията на община Враца в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., с които се предлага извършването на замени на вече назначени членове на СИК в Община Враца , поради невъзможност да участват в изборите.

Към предложенията са представени необходимите документи, като същите са подадени от упълномощено лице.

След като прецени, че са налице законни основания за извършване на предлаганите замени и на основание чл. 87, ал. 1, т. 6, вр. чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс, ОИК Враца

 

Р Е Ш И:

 

 1. Извършва замени в състава на СИК на територията на община Враца, както следва:

секция№

Имена на заменен член на СИК

Имена на нов член на СИК

длъжност

61000029

Елеонора Василева Търнева

Диана Божинова Аркова-Панталеева

Председател

61000055

Диана Божинова Аркова-Панталеева

Елеонора Асенова Йорданова

Член

61000016

Елеонора Асенова Йорданова

Явор Стоянов Тодоров

Секретар

61000027

Ана Евлогиева Петрова

Елеонора Василева Търнева

председател

61000044

Петя Енчева Иванова

Ваня Георгиева Танчева

председател

61000058

Ваня Георгиева Танчева

Петя Енчева Иванова

Член

61000082

Бисерка Христова Цекова

Таня Цветанова Николова

Зам.-председател

61000083

Цветелина Димитрова Евстатиева

Петя Руменова Христова

секретар

61000013

Георги Александров Вачев

Цветана Цветкова Петрова

Член

61000011

Вероника Венциславова Вълкова

Татяна Милова Василева

Член

61000028

Маргарита Георгиева Петрова

Тончо Юлиянов Монов

Член

61000049

Владимир Кирилов Алексиев

Венелин Костадинов Иванов

Член

61000037

Сийка Григорова Иванова

Орлин Илков Караиванов

Член

61000051

Емил Илиев Точевски

Цветелина Иванова Александрова-Иванова

Член

61000018

Анислав Христов Врачовски

Пламен Младенов Атанасов

секретар

61000067

Пламен Цветков Войславов

Лазаринка Димитрова Лазарова

Член

61000009

Милчо Ценов Маринов

Валентина Цветкова Младенова

Член

61000070

Стефан Илиев Петров

Любомир Николов Димитров

Член

61000053

Светла Тодорова Дикова

Иван Георгиев Ценов

секретар

61000040

Рада Димитрова Алексиева

Маргарита Петрова Маздрашка

секретар

61000034

Недялка Димчова Воденичарска

Христинка Петрова Стефанова

председател

61000032

Росица Георгиева Григорова

Валентина Цветанова Витньова

Член

61000046

Валентина Цветанова Витньова

Росица Георгиева Григорова

Член

61000093

Цветан Василев Витньов

Верка Дилкова Димитрова

председател

61000085

Деси Цветомилова Велчева

Емилия Тошева Кръстева

председател

61000095

Камен Павлов Ангелов

Гена Филипова Каменова

Член

61000026

Тилия Георгиева Иванова

Красимира Якимова Езекиева

Зам.-председател

61000073

Цвета Димитрова Илиева

Петър Борисов Петров

Член

61000030

Ралица Добрева Георгиева

Росица Иванова Спасова

председател

061000022

Пепи Костадинов Грамчев

Петя Първанова Станинска

Член

061000066

Светлин Генадиев Стойков

Диляна Георгиева Диткова

Член

061000078

Сергей Венециев Гешев

Величка Лъчезарова Кинанова

Секретар

 

 1. Анулира издадените удостоверения съгласно Приложение № 20 МИ от изборните книжа на освободените членове на СИК.
 2. На новоназначените членове на СИК да се издадат удостоверения съгласно Приложение № 20 МИ от изборните книжа със същия номер с посочване на номера на настоящето решение. Решението  подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Момчил Петров

 

СЕКРЕТАР: Силвия Каменова

 

 

Обявено на: ................2019 г., ..............ч.              Свалено на: ..............2019 г., ...............ч.

1.........................                                                        1.........................

2.........................                                                        2.........................

Председател: Момчил Тошков Петров

Секретар: Силвия Николова Каменова

* Публикувано на 15.10.2019 в 18:15 часа

Календар

Решения

 • № 239 / 27.04.2022

  относно: констатиране и обявяване предсрочно прекратяване на пълномощията на кмета на кметство с. Лиляче, община Враца и уведомяване на ЦИК за насрочване на частичен избор за кмет на същото кметство

 • № 238 / 02.02.2022

  относно: освобождаване на общински съветник и обявяване на избран на следващия в листата кандидат за общински съветник от ПП ГЕРБ

 • № 237 / 23.10.2020

  относно: освобождаване на общински съветник и обявяване на избран на следващия в листата кандидат за общински съветник от ПП ГЕРБ

всички решения