Общинска избирателна комисия Враца


РЕШЕНИЕ
№ 104
Враца, 07.10.2019

ОТНОСНО: сигнал от Ягодинка Илиева Григорова, жител на с.Бели извор.

В Общинска избирателна комисия - Враца е постъпил сигнал с вх. № 67 / 07.10.2019 г., депозиран от Ягодинка Илиева Григорова – жител на с.Бели извор, в който се твърди, че кмета и кандидат в настоящите избори Кирил Александров Илиев е официално в отпуск заради предизборната си кампания, а всеки ден е в кметството. Също така се моли за незабавна намеса от страна на ОИК-Враца той да бъде предупреден да не ходи повече в кметството, защото е в нарушение на закона и да понесе всички произтичащи от това последствия.

ОИК – Враца намира сигнала за допустим, но разгледан по същество – за неоснователен.

В сигнала ясно е посочено, че кмета е в задължителен отпуск и е спазил изискванията на чл.161, ал. 1 от ИК. Регистрираният за кандидат за кмет на кметство г-н Илиев е жител на село Бели извор и присъствието му в кметството не представлява нарушение на правилата на ИК. ОИК-Враца не може да указва, предупреждава или забранява на жителите да посещават кметството. Присъствието на граждани в сградата на кметството не е нарушение.

В сигнала дори не се съдържат данни за никакви действия от страна на кандидата. Не се посочва агитация от кандидата извършена в кметството, нито се посочват лица, които да са агитирани там. В сигнала няма посочено никакво нарушение на разпоредбите на ИК.

Предвид горепосоченото и на основание чл. 87, ал. 1, т. 22 от Изборния кодекс, ОИК - Враца,              

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ СИГНАЛ с вх. № 67 / 07.10.2019 г., депозиран от Ягодинка Илиева Григорова, в качеството и на жител на с.Бели извор, като неоснователен.

 

Решението подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Момчил Петров

 

СЕКРЕТАР: Силвия Каменова

 

Обявено на: ................2019 г., ..............ч.              Свалено на: ..............2019 г., ...............ч.

1.........................                                                        1.........................

2.........................                                                        2.........................

Председател: Момчил Тошков Петров

Секретар: Силвия Николова Каменова

* Публикувано на 07.10.2019 в 18:36 часа

Календар

Решения

  • № 239 / 27.04.2022

    относно: констатиране и обявяване предсрочно прекратяване на пълномощията на кмета на кметство с. Лиляче, община Враца и уведомяване на ЦИК за насрочване на частичен избор за кмет на същото кметство

  • № 238 / 02.02.2022

    относно: освобождаване на общински съветник и обявяване на избран на следващия в листата кандидат за общински съветник от ПП ГЕРБ

  • № 237 / 23.10.2020

    относно: освобождаване на общински съветник и обявяване на избран на следващия в листата кандидат за общински съветник от ПП ГЕРБ

всички решения