Общинска избирателна комисия Враца


РЕШЕНИЕ
№ 103
Враца, 07.10.2019

ОТНОСНО: сигнал с вх. № 66/07.10.2019 г. от Александър Пламенов Владимиров относно неправомерно използване на герба на Враца в агитационни материали на ПП „ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“

В Общинска избирателна комисия Враца е постъпил сигнал с вх. № 66 от 07.10.2019 г. , подаден от Александър Пламенов Владимиров относно неправомерно използване на герба на Враца в агитационни материали на ПП „ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“. В сигнала се твърди, че върху агитационните материали на ПП „ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“ и на кандидатът за кмет на община Враца на същата партия е използван гербът на Община Враца в нарушение на Правилника за символите, празниците и наградите на Община Враца. Гербът бил използван на плакати, билборд и уеб банери в местни медии – bulnews.bg, konkurent.bg, vtayzadnes.com и други. Иска се ОИК Враца да предприеме мерки по компетентност.

ОИК Враца счита, че сигналът, като подаден от лице с правен интерес - кандидат за общински съветник в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. в община Враца, регистриран с решение № 71/22.09.2019 г. на ОИК Враца, се явяван допустим и следва да бъде разгледан.

ОИК Враца направи справка в посочените в сигнала интернет страници на цитираните медии и установи, че действително в bulnews.bg, konkurent.bg, vtayzadnes.com са поместени уеб банери, имащи характер на агитационни материали, съдържащи призив за подкрепа по смисъла на §1, т. 17 от ДР на Изборния кодекс на ПП„ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“ и в частност на кандидатът за кмет на община Враца, издигнат от посочената партия. В сигналът не се посочва местоположение на билборд, на който е използван гербът на Враца в нарушение на Правилника за символите, празниците и наградите на Община Враца., поради което ОИК Враца не може да извърши изрична проверка на посоченото. ОИК Враца, обаче, извърши допълнителна проверка на мястото, посочено в Заповед № 1557/25.09.2019 г.   на кмета на Община Враца относно местата за поставяне на агитационни материали, находящо се в градинката срещу Първа инвестиционна банка в гр. Враца (градинката до паметника на Васил Левски) и установи, че на специално поставените за целта табла са залепени агитационни материали на ПП „ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“, съдържащи призив за подкрепа на кандидатите на партията в предстоящите на 27 октомври 2019 г. избори, за което недвусмислено навежда изписания в горния ляв ъгъл на агитационния материал номер, съвпадащ с номера в бюлетината, изтеглен ЦИК на публично проведен жребий на 25.10.2019 г. и отразен в решение № 1184-МИ/25.09.2019 г. на ЦИК. В агитационните материали действително на заден фон се вижда гербът на община Враца, който съгласно чл. 6 във връзка с чл. 2, т. 1 от Правилника за символите, празниците и наградите на Община Враца (Приет с Решение № 714 по Протокол № 60 от 29.04.2014 г., изм. и доп. с Решение № 1045 по Протокол № 84 от 30.06.2015 г. на Общински съвет – Враца) е един от символите на общината. Графичното изображение на герба символизира специфичния орографски индивид, от който носи името си града – прохода Вратцата. Гербът е изобразен върху старобългарски (варяшки) щит. Двете отвесни скали са изобразени с два топографски триъгълника, между които се вие пътят на прохода. Възходящата и дадена в перспектива линия на пътя символизира подема на града все напред и нагоре. Гербът е увенчан със зидова корона, означаваща, че градът е бил крепост от най-древни времена.

Безспорно §1, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на Правилника за символите, празниците и наградите на Община Враца съдържа изрична забрана за ползването на тиражирани варианти на символите на Община Враца, какъвто безспорно е гербът на общината, за политически послания.

Съгласно изискванията на чл. 183, ал. 5 от Изборния кодекс (ИК), изречение второ, в агитационните материали се забранява използването на герба или знамето на Република България или на чужда държава, както и религиозни знаци или изображения. В ИК не се съдържа изрична забрана за ползването на герб или знаме на община, кметство и др. подобни.

Предвид изложеното ОИК Враца намира, че в случая не е допуснато нарушение на Изборния кодекс чрез използване на герба на Община Враца в агитационните материали, разпространявани от ПП „ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“, като същевременно приема, че същото (използването на герба на Община Враца в агитационни материали) представлява нарушение на Правилника за символите, празниците и наградите на Община Враца. Оплакванията в сигнала относно неправомерното използване на герба на Община Враца в агитационните материали и уеб банери на ПП „ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“ не са от компетентността на ОИК Враца и в случай на произнасяне по същество, ОИК Враца би приела нищожно решение. Сигналът следва да бъде препратен по компетентност на Община Враца, тъй като посоченият по-горе правилник регламентира обществените отношения във връзка със символите, празниците и наградите именно на Община Враца. В тази насока е и практиката на Централната избирателна комисия (решение № 2572-МИ от 12.10.2015 г.)

Предвид горепосоченото и на основание чл. 87, ал. 1, т. 22 във връзка с чл.183, ал. 5 от Изборния кодекс, §1, ал. 1 във връзка с чл.2, т. 1 от Правилника за символите, празниците и наградите на Община Враца, Решение № 794-МИ от 27.08.2019 г. на ЦИК, ОИК Враца             

 

Р Е Ш И:

 

ИЗПРАЩА по компетентност на Община Враца сигнал с вх. № 66/07.10.2019 г. от Александър Пламенов Владимиров относно неправомерно използване на герба на Враца в агитационни материали на ПП „ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“.

Решението  подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: Момчил Петров

СЕКРЕТАР: Силвия Каменова

Обявено на: ................2019 г., ..............ч.                 Свалено на: ..............2019 г., ...............ч.

1.........................                                                             1.........................

2.........................                                                             2.........................

Председател: Момчил Тошков Петров

Секретар: Силвия Николова Каменова

* Публикувано на 07.10.2019 в 18:35 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  293031 

Решения

 • № 239 / 27.04.2022

  относно: констатиране и обявяване предсрочно прекратяване на пълномощията на кмета на кметство с. Лиляче, община Враца и уведомяване на ЦИК за насрочване на частичен избор за кмет на същото кметство

 • № 238 / 02.02.2022

  относно: освобождаване на общински съветник и обявяване на избран на следващия в листата кандидат за общински съветник от ПП ГЕРБ

 • № 237 / 23.10.2020

  относно: освобождаване на общински съветник и обявяване на избран на следващия в листата кандидат за общински съветник от ПП ГЕРБ

всички решения