Общинска избирателна комисия Враца


РЕШЕНИЕ
№ 293-ЧМИ
Враца, 08.07.2022

ОТНОСНО: публикуване на списък с упълномощени представители на коалиция „БСП за България“ и ПП „ГЕРБ“ в частичния избор за кмет на кметство с. Лиляче, община Враца, насрочен за 3 юли 2022 г.

В Общинска избирателна комисия Враца с вх. № 328/06.07.2022 г. е постъпило заявление – списък, подписано от Иван Георгиев Иванов в качеството му на упълномощен представител на коалиция „БСП за България“  и вх.№ 330/07.07.2022г. от Петя Цветанова Аврамова  в качеството и на представляващ ПП“ГЕРБ“ за публикуване (обявяване) на упълномощени представители на втори тур в частичния избор за кмет на кметство с. Лиляче, община Враца, насрочен за 3 юли 2022 г.

В списъка на коалиция „БСП за България“  е посочено едно лице на което се заличава от обявения списък и на негово място се иска публикуването на друг упълномощен.

В списъка на ПП „ГЕРБ“  е посочено едно лице на което се заличава от обявения списък и на негово място се иска публикуването на друг упълномощен.

След извършена проверка на така представените данни на лицата е установено потвърждение за коректността на данните на лицата.

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 87, ал. 1, т. 1 вр. чл. 124, ал. 4, предл.последно от Изборния кодекс, решение № 1080-МИ/12.09.2019 г. във връзка с решение № 1151-МИ/19.05.2022 г. на ЦИК, ОИК Враца

 

Р Е Ш И :

ПУБЛИКУВА на интернет страницата си при спазване на изискванията за защита на личните данни списъци с упълномощени представители с коректни данни на коалиция и ПП“ГЕРБ“ в частичния избор за кмет на кметство с. Лиляче, община Враца, насрочен за 3 юли 2022 г., както следва:

За коалиция „БСП за България“  се анулира пълномощното на  Красимир Христов Цветанов с ЕГН ………… и пълномощно № 2/ПНС-069/31.05.2022г. и се обявява Екатерина Рачова Георгиева с ЕГН …………….. с пълномощно № 3/ПНС-069/31.05.2022г.

За ПП“ГЕРБ“  се анулира пълномощното на  Петя Цветанова Накова с ЕГН ……………. и пълномощно № 14/ 28.06.2022г. и се обявява Галя Петкова Младенова с ЕГН ……………. с пълномощно № 21/ 08.07.2022г

Решението  подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Момчил Петров

СЕКРЕТАР:
Калина Спиридонова

Председател: Момчил Тошков Петров

Секретар: Калина Божидарова Спиридонова

* Публикувано на 08.07.2022 в 15:18 часа

Календар

Решения

  • № 296-ЧМИ / 10.07.2022

    относно: изменение на Решение № 240-ЧМИ/24.05.2022 г. на ОИК-Враца относно работното време на ОИК-Враца в периода от 11 до 17 юли 2022 г. включително

  • № 295-ЧМИ / 10.07.2022

    относно: ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО с.ЛИЛЯЧЕ

  • № 294-ЧМИ / 10.07.2022

    относно: обявяване край на изборния ден в кметство с. Лиляче, община Враца в насрочения втори тур в частичния избор за кмет на кметство Лиляче, община Враца на 10 юли 2022 г.

всички решения