Общинска избирателна комисия Враца


РЕШЕНИЕ
№ 284-ЧМИ
Враца, 01.07.2022

ОТНОСНО: промяна в съставите на секционните избирателни комисии в частичния избор за кмет на кметство Лиляче, община Враца, насрочен за 3 юли 2022 г.

В Общинска избирателна комисия Враца с вх. № 321/01.07.2022 г. е постъпило писмено предложение от Гергана Пепиева Николова в качеството й на упълномощен представител на ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“  за промени в състава на СИК на територията на кметство с. Лиляче, община Враца в частичния избор за кмет на кметство Лиляче, община Враца, насрочен за 3 юли 2022 г., с което се предлага извършването на замени на вече назначени членове на СИК в кметството, поради невъзможност да участват в изборите.

Към предложението са представени необходимите документи, като същото е подадени от упълномощено лице.

След като прецени, че са налице законни основания за извършване на предлаганите замени и на основание чл. 87, ал. 1, т. 5 и т. 6, вр. чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс, ОИК Враца

Р Е Ш И:

Извършва замени в състава на СИК на територията на кметство с. Лиляче, община Враца в частичния избор за кмет на кметство Лиляче, община Враца, насрочен за 3 юли 2022 г., както следва:

№ по ред

избирателна секция №

Длъжност в комисията

Трите имена на заменяния член на СИК

Трите имена на нов член на СИК

1.

0610 00 100

член

Михаела Валериева Георгиева с ЕГН **********

Наталия Мирославова Денчева с ЕГН **********

Анулира издаденото удостоверение съгласно Приложение № 19-МИ-НЧ от изборните книжа на освободения член на СИК и издава такова на новоназначения.

            Решението  подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Момчил Петров

СЕКРЕТАР:
Калина Спиридонова 

Председател: Момчил Тошков Петров

Секретар: Калина Божидарова Спиридонова

* Публикувано на 01.07.2022 в 15:19 часа

Календар

Решения

  • № 296-ЧМИ / 10.07.2022

    относно: изменение на Решение № 240-ЧМИ/24.05.2022 г. на ОИК-Враца относно работното време на ОИК-Враца в периода от 11 до 17 юли 2022 г. включително

  • № 295-ЧМИ / 10.07.2022

    относно: ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО с.ЛИЛЯЧЕ

  • № 294-ЧМИ / 10.07.2022

    относно: обявяване край на изборния ден в кметство с. Лиляче, община Враца в насрочения втори тур в частичния избор за кмет на кметство Лиляче, община Враца на 10 юли 2022 г.

всички решения