Общинска избирателна комисия Враца


РЕШЕНИЕ
№ 281-ЧМИ
Враца, 30.06.2022

ОТНОСНО: публикуване на списък с упълномощени представители на коалиция „БСП за България“ в частичния избор за кмет на кметство с. Лиляче, община Враца, насрочен за 3 юли 2022 г.

В Общинска избирателна комисия Враца с вх. № 318/29.06.2022 г. е постъпило заявление – списък, подписано от Иван Георгиев Иванов в качеството му на упълномощен представител на коалиция „БСП за България“  за публикуване (обявяване) на упълномощени представители на партията в частичния избор за кмет на кметство с. Лиляче, община Враца, насрочен за 3 юли 2022 г.

В списъка са посочени общо 2 (двама) упълномощени представители с вписани три имена, ЕГН и № и дата на пълномощното. Същите са представени и на технически носител в excel формат.

След извършена проверка на така представените данни на лицата е установено потвърждение за коректността на данните на 2 (две) лица.

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 87, ал. 1, т. 1 вр. чл. 124, ал. 4, предл.последно от Изборния кодекс, решение № 1080-МИ/12.09.2019 г. във връзка с решение № 1151-МИ/19.05.2022 г. на ЦИК, ОИК Враца

 

Р Е Ш И :

 

ПУБЛИКУВА на интернет страницата си при спазване на изискванията за защита на личните данни списък с 2 (двама) упълномощени представители с коректни данни на коалиция „БСП за България“ в частичния избор за кмет на кметство с. Лиляче, община Враца, насрочен за 3 юли 2022 г., както следва:

 1. Цветелина Върбанова Дамяновска с ЕГН ********** и пълномощно № 1/ПНС-069/31.05.2022г.
 2. Красимир Христов Цветанов с ЕГН ********** и пълномощно № 2/ПНС-069/31.05.2022г.

Решението  подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Момчил Петров

СЕКРЕТАР:
Калина Спиридонова

Председател: Момчил Тошков Петров

Секретар: Калина Божидарова Спиридонова

* Публикувано на 30.06.2022 в 17:29 часа

Календар

Решения

 • № 296-ЧМИ / 10.07.2022

  относно: изменение на Решение № 240-ЧМИ/24.05.2022 г. на ОИК-Враца относно работното време на ОИК-Враца в периода от 11 до 17 юли 2022 г. включително

 • № 295-ЧМИ / 10.07.2022

  относно: ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО с.ЛИЛЯЧЕ

 • № 294-ЧМИ / 10.07.2022

  относно: обявяване край на изборния ден в кметство с. Лиляче, община Враца в насрочения втори тур в частичния избор за кмет на кметство Лиляче, община Враца на 10 юли 2022 г.

всички решения