Общинска избирателна комисия Враца


РЕШЕНИЕ
№ 280-ЧМИ
Враца, 30.06.2022

ОТНОСНО: регистриране на застъпници на кандидатската листа за кмет на кметство с. Лиляче на коалиция „БСП за България“ в частичния избор за кмет на кметство с. Лиляче, община Враца, насрочен за 3 юли 2022 г.

В Общинска избирателна комисия Враца е постъпило заявление с вх. № 3 от 29.06.2022 г. за регистриране на застъпници във Входящия регистър на предложени за регистрация застъпници и на заместващи застъпници в нови и частични избори на 3 юли 2022 г. на кандидатската листа за кмет на кметство с. Лиляче, община Враца на Коалиция „БСП за България“, подадено от Иван Георгиев Иванов в качеството му на упълномощен представител на Коалиция „БСП за България“.

Към заявлението са приложени:

- списък с имената и ЕГН/ЛН на застъпниците на хартиен носител и в excel формат

- декларация от лицата, предложени за застъпници (Приложение № 74-МИ-НЧ от изборните книжа) - 3 бр.

Заявени за регистрация са 3 (трима) застъпници на кандидатската листа за кмет на кметство с. Лиляче, община Враца на Коалиция „БСП за България“.

 

Извършена е проверка на представените данни на лицата и е установено потвърждение за коректността на данните и на тримата застъпници, поради което ОИК-Враца намира, че са налице условията за регистриране на 3 застъпници.

 

Предвид горното и на основание чл. 87, ал. 1, т. 18, вр. чл. 118, ал. 2 и чл. 122, ал. 1 от Изборния кодекс,  Решение № 1080-МИ/12.09.2019 г. във връзка с Решение № 1551-МИ/19.05.2022 г. на ЦИК, ОИК Враца

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА 3 (трима) застъпници на кандидатската листа за кмет на кметство с. Лиляче, община Враца в  частичния избор за кмет на кметство с. Лиляче, община Враца, насрочен за 3 юли 2022 г. на Коалиция „БСП за България“, както следва:

 

 1. Мирослав Недялков Денчев с ЕГН ……….. ;
 2. Тодор Иванов Станков с ЕГН ……………. ;
 3. Йордан Тодоров Илиев с ЕГН …………… .

 

На лицата, регистрирани като застъпници, да бъдат издадени удостоверения за застъпници съгласно приложение № 78-МИ-НЧ от изборните книжа и да бъдат вписани в регистъра на застъпниците.

 

Решението  подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Момчил Петров

СЕКРЕТАР:
Калина Спиридонова

Председател: Момчил Тошков Петров

Секретар: Калина Божидарова Спиридонова

* Публикувано на 30.06.2022 в 17:28 часа

Календар

Решения

 • № 296-ЧМИ / 10.07.2022

  относно: изменение на Решение № 240-ЧМИ/24.05.2022 г. на ОИК-Враца относно работното време на ОИК-Враца в периода от 11 до 17 юли 2022 г. включително

 • № 295-ЧМИ / 10.07.2022

  относно: ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО с.ЛИЛЯЧЕ

 • № 294-ЧМИ / 10.07.2022

  относно: обявяване край на изборния ден в кметство с. Лиляче, община Враца в насрочения втори тур в частичния избор за кмет на кметство Лиляче, община Враца на 10 юли 2022 г.

всички решения