Общинска избирателна комисия Враца


РЕШЕНИЕ
№ 279-ЧМИ
Враца, 28.06.2022

ОТНОСНО: публикуване на списък с упълномощени представители на ПП ГЕРБ в частичния избор за кмет на кметство с. Лиляче, община Враца, насрочен за 3 юли 2022 г.

В Общинска избирателна комисия Враца с вх. № 311/28.06.2022 г. е постъпил списък № 1, подписан от Петя Цветанова Аврамова в качеството й на упълномощен представител на ПП ГЕРБ за публикуване (обявяване) на упълномощени представители на партията в частичния избор за кмет на кметство с. Лиляче, община Враца, насрочен за 3 юли 2022 г.

В списъка са посочени общо 3 (трима) упълномощени представители с вписани три имена, ЕГН и № и дата на пълномощното. Същите са представени и на технически носител в excel формат. Приложено е и пълномощно № КО-Г-031/26.05.2022 г. в полза на Петя Цветанова Аврамова.

След извършена проверка на така представените данни на лицата е установено потвърждение за коректността на данните на 3 (три) лица.

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 87, ал. 1, т. 1 вр. чл. 124, ал. 4, предл.последно от Изборния кодекс, решение № 1080-МИ/12.09.2019 г. във връзка с решение № 1151-МИ/19.05.2022 г. на ЦИК, ОИК Враца

 

Р Е Ш И :

 

ПУБЛИКУВА на интернет страницата си при спазване на изискванията за защита на личните данни списък с 3 (трима) упълномощени представители с коректни данни на ПП ГЕРБ в частичния избор за кмет на кметство с. Лиляче, община Враца, насрочен за 3 юли 2022 г., както следва:

 1. Красимир Ангелов Петров с ЕГН **********;
 2. Петя Цветанова Накова с ЕГН **********;
 3. Йордан Пепиев Ананиев с ЕГН **********.

Решението  подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Момчил Петров

СЕКРЕТАР:
Калина Спиридонова

Председател: Момчил Тошков Петров

Секретар: Калина Божидарова Спиридонова

* Публикувано на 28.06.2022 в 13:07 часа

Календар

Решения

 • № 296-ЧМИ / 10.07.2022

  относно: изменение на Решение № 240-ЧМИ/24.05.2022 г. на ОИК-Враца относно работното време на ОИК-Враца в периода от 11 до 17 юли 2022 г. включително

 • № 295-ЧМИ / 10.07.2022

  относно: ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО с.ЛИЛЯЧЕ

 • № 294-ЧМИ / 10.07.2022

  относно: обявяване край на изборния ден в кметство с. Лиляче, община Враца в насрочения втори тур в частичния избор за кмет на кметство Лиляче, община Враца на 10 юли 2022 г.

всички решения