Общинска избирателна комисия Враца


РЕШЕНИЕ
№ 257-ЧМИ
Враца, 06.06.2022

ОТНОСНО: регистриране и обявяване на кандидатската листа на ВМРО –Българско национално движение за кмет на кметство в частичните изборите за кмет на 03 юли 2022 г.

В Общинска избирателна комисия-Враца (ОИК-Враца) е постъпило предложение с вх. № 5/06.06.2022г. във входящия регистър на кандидатските листи за кметове на кметство за частични избори за кмет на кметство  на 03 юли 2022 г. от Александър Маиров Сиди и Юлиян Кръстев Ангелов, чрез пълномощника си Красимир Илиев Богданов, за регистрация на кандидатска листа за кмет на кметство с.Лиляче в община Враца (Приложение № 62-МИ-НЧ от изборните книжа). Към предложението са приложени следните документи:

 1. Заявления-декларация за съгласие от кандидата по чл. 414, ал.1, т.3 от ИК (Приложение № 64-МИ –НЧ от изборните книжа ) ;
 2. Пълномощно № 73/26.01.2022г., издадено от Александър Маиров Сиди и Юлиян Кръстев Ангелов - съпредседатели на политическа партия „ВМРО-Българско национално движение“, в полза на Красимир Илиев Богданов с правата да представлява, политическа партия „ВМРО-Българско национално движение“.

С оглед на горепосоченото и на основание чл. 87, ал. 1, т. 14 във връзка с чл. 417, ал. 1 от Изборния кодекс, свое Решение № 250/02.06.2022 г. и Решение № 1846-МИ от 21 юли 2020 г.. на ЦИК, ОИК-Враца

 

Р Е Ш И:

 

 1. РЕГИСТРИРА и ОБЯВЯВА кандидатската листа на политическа партия „ВМРО-Българско национално движение“за КМЕТ НА КМЕТСТВО с. Лиляче в община Враца в частичните изборите за кмет на 03 юли 2022 г. , както следва:

Красимир Тодоров Петров с ЕГН: ………. и издава удостоверение за регистрация на горепосочения съгласно Приложение № 67-МИ-НЧ от изборните книжа.

Решението  подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Момчил Петров

СЕКРЕТАР:
Калина Спиридонова

Председател: Момчил Тошков Петров

Секретар: Калина Божидарова Спиридонова

* Публикувано на 06.06.2022 в 12:56 часа

Календар

Решения

 • № 296-ЧМИ / 10.07.2022

  относно: изменение на Решение № 240-ЧМИ/24.05.2022 г. на ОИК-Враца относно работното време на ОИК-Враца в периода от 11 до 17 юли 2022 г. включително

 • № 295-ЧМИ / 10.07.2022

  относно: ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО с.ЛИЛЯЧЕ

 • № 294-ЧМИ / 10.07.2022

  относно: обявяване край на изборния ден в кметство с. Лиляче, община Враца в насрочения втори тур в частичния избор за кмет на кметство Лиляче, община Враца на 10 юли 2022 г.

всички решения