Общинска избирателна комисия Враца


РЕШЕНИЕ
№ 240-ЧМИ
Враца, 24.05.2022

ОТНОСНО: начин и място на обявяване на решения на ОИК – Враца, номерация на решенията, определяне на работно време при произвеждане на частичен избор за кмет на кметство Лиляче, община Враца на 3 юли 2022 г.

На основание чл. 87, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Изборния кодекс и Решение  № 607-МИ/14.08.2019 г. на Централна избирателна комисия (ЦИК) във връзка с Решение № 1151-МИ/19.05.2022 г. на ЦИК и във връзка с произвеждане на частичен избор за кмет на кметство Лиляче, община Враца на 3 юли 2022 г., Общинска избирателна комисия-Враца (ОИК-Враца)

 

 Р Е Ш И:

 

 1. ОИК-Враца обявява решенията си незабавно в деня на приемането им на общодостъпно място чрез поставяне им на табло, разположено на централния вход на сградата на Община Враца, находяща се на в гр. Враца, ул. „Стефанаки Савов“ № 6.
 2. Мястото за обявяване на решенията на ОИК-Враца e посочено в точка 1 на настоящето решение и следва да се оформи от  организационно-техническия екип на Общинска администрация-Враца по начин, показващ предназначението му и съобразно Решение № 607-МИ/14.08.2019 г. на ЦИК във връзка с Решение № 1151-МИ/19.05.2022 г. на ЦИК.
 3. Организационно-техническият екип на Общинска администрация - Враца да осигури мерки за достъп на избирателите до определеното общодостъпно място за обявяване на решенията на ОИК-Враца по т. 1.
 4. Решенията на ОИК-Враца се публикуват на интернет страницата на комисията.
 5. Взетите от ОИК - Враца решения относно произвеждане на частичен избор за кмет на кметство Лиляче, община Враца на 3 юли 2022 г., имат единна последователна номерация с арабски цифри, следваща взетите до момента решения на комисията, като след съответната арабска цифра се поставя тире и се добавя съкращението ЧМИ.
 6. ОИК-Враца ще работи в предоставеното от Кмета на Община Враца помещение, находящо се в гр. Враца, ул. „Петропавловска“ № 43, /вход до стълбите на РБ „Христо Ботев“ гр. Враца/.
 7. Определя работно време на ОИК- Враца, както следва:

- в работни дни от понеделник до петък от 9.00 часа до 17.00 часа.

- в неработни дни и в събота и неделя от 10.00 часа до 15.00 часа.

 1. В дните, в които изтичат определените от закона срокове, ОИК - Враца ще приема документи до 17.00 часа.

           

Решението подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Момчил Петров

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ/СЕКРЕТАР:
………………. 

Председател: Момчил Тошков Петров

* Публикувано на 24.05.2022 в 14:34 часа

Календар

Решения

 • № 296-ЧМИ / 10.07.2022

  относно: изменение на Решение № 240-ЧМИ/24.05.2022 г. на ОИК-Враца относно работното време на ОИК-Враца в периода от 11 до 17 юли 2022 г. включително

 • № 295-ЧМИ / 10.07.2022

  относно: ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО с.ЛИЛЯЧЕ

 • № 294-ЧМИ / 10.07.2022

  относно: обявяване край на изборния ден в кметство с. Лиляче, община Враца в насрочения втори тур в частичния избор за кмет на кметство Лиляче, община Враца на 10 юли 2022 г.

всички решения